Impressie muziekles

Muziek is plezier én ontwikkeling. Daarom biedt SKDH muzieklessen op de buitenschoolse opvang en op een aantal kinderdagverblijven en peuterspeel- en leergroepen. We zijn hierin uniek in de kinderopvang in de Kop van Noord-Holland. Muziek in de BSO Op BSO de Poolster...

Wet IKK – wat verandert er?

Op 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen gewijzigd voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen...