7 juni onthulling nieuw logo en nieuwe website

jun 2, 2017 | Nieuws SKDH

Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) lanceert op 7 juni haar nieuwe logo en website. Wethouder Trees van der Paard onthult deze om 15.30 uur aan de Korvetstraat 67, waar bestuur en ondersteunende afdelingen (voorheen: Centraal Bureau) zijn gevestigd. Het programma begint om 15.15 uur.

Ouders/verzorgers en hun kinderen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om erbij te zijn.

Datum: woensdag 7 juni
Aanvang: 15.15 uur
Locatie: Korvetstraat 67, Den Helder

Organisatieontwikkeling
De nieuwe uitstraling past bij een aantal belangrijke stappen die sinds vorig jaar zijn gezet voor verdere organisatieontwikkeling.

Zo is aan de organisatie eind vorig jaar het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat toegekend. Ook wordt gewerkt aan IKC-vorming en er is een samenwerkingsverband met de Helderse Vallei aangegaan. Eerder dit jaar stapte SKDH met een statutenwijziging over naar het model raad van toezicht/bestuurder. De statutenwijziging opent ook de weg voor onderwijsachtige activiteiten en uitbreiding met eigentijds aanbod voor kinderen tot en met 18 jaar. De 33 locaties – aangestuurd door teamleiders – hebben sinds 1 januari ook een grotere zelfstandigheid.

Basis voor groei
De pedagogisch medewerkers op de kinderdagverblijven, peuterspeel- en leergroepen, locaties voor buitenschoolse opvang en de gastouders stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en optimaal te benutten. SKDH wil kinderen op die manier de kans geven om uit te groeien tot degene die zij willen en kunnen zijn in een samenleving die continu verandert. SKDH ondersteunt hiermee ouders/verzorgers die zich dan met een gerust hart op andere bezigheden kunnen richten.

Binding met de locatie
De opvang die het kind en zijn ouders/verzorgers bezoeken is een vertrouwde plek waar zij regelmatig komen, soms zelfs dagelijks. Ze voelen zich vooral verbonden met die specifieke locatie (het ‘schooltje’) en de medewerkers. Daarom wordt ook voor alle locaties een eigen logo ontwikkeld. De nieuwe huisstijl en locatielogo’s worden stap voor stap doorgevoerd in communicatie-uitingen.

Overige berichten: