Beleef het op de BSO

De buitenschoolse opvang biedt kinderen van 4 t/m 12 jaar een afwisselend programma van spel- en creatieve activiteiten.

Activiteiten

Binnen alle soorten opvang die wij bieden is er ruimte voor activiteiten. De pedagogisch medewerkers ondernemen activiteiten met kinderen die aansluiten bij hun belevingswereld. Er wordt gewerkt met wisselende thema’s, hier sluiten de activiteiten zo veel mogelijk bij aan. Binnen SKDH vinden wij creatieve ontwikkeling van kinderen belangrijk. Reggio Emilia is een van de inspiratiebronnen van het pedagogisch beleid. Kinderen worden uitgedaagd om zelf tot creatieve oplossingen en/ of ideeën te komen. We willen de kinderen zo veel mogelijk stimuleren en uitdagen om eigen werk te maken i.p.v. standaard knutsel voorbeelden na te maken. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid een eigen creatie te maken. Het proces waarin dit tot stand komt is hierin van groot belang.

DoenKids

SKDH werkt met het activiteitenprogramma DoenKids. De pedagogisch medewerkers hebben met het programma toegang tot verschillende activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hier kunnen zij inspiratie uit halen en een weekprogramma in samen stellen. Het programma is niet statisch er worden telkens weer nieuwe activiteiten aan toegevoegd door onze activiteiten coördinator.

Experience Lab

Voor de kinderen van 8 jaar en ouder is er het Experience Lab. Een vernieuwend initiatief waar kinderen onder andere met kleine robots en software kunnen experimenteren.

Meer weten over buitenschoolse opvang?

Bekijk onze BSO-locaties online of maak een afspraak om een kijkje te nemen op de buitenschoolse opvang.