de Boefjesboet
  • In basisschool De Kameleon
  • flexibele opvang mogelijk
  • actief programma
  • veel aandacht voor bewegen, sport & spel
  • middelgrote locatie
  • binnenkort: muziekles door vakdocenten

Adres

Middelzand 3501
1788 ES Julianadorp
Telefoon: (0223) 644072
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot aanvang schooltijd en van einde schooltijd tot 18.00 uur

Buitenschoolse opvang Atlantis vindt u in Julianadorp in het gebouw van Basisschool De Kameleon.

Schoolvakanties
In de schoolvakanties wordt BSO Atlantis samengevoegd met de andere BSO locaties in Julianadorp. Meer informatie over de opvang tijdens de schoolvakanties kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerkers van de locatie.

Muzieklessen
Atlantis is een van de vijf locaties waar wij in het najaar van 2017 starten met muzieklessen. Deze lessen worden georganiseerd in samenwerking met Hallo Muziek, een organisatie voor muziekeducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

GGD Rapport buitenschoolse opvang Atlantis

Buitenschoolse opvang Atlantis

Middelzand 3501
1788 ES Julianadorp
Telefoon: (0223) 644072
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De onderstaande personen hebben zitting in de oudercommissie van de BSO’s in Julianadorp (Atlantis, ‘t Schateiland en de Zeepaardjes):

  • Suzanne Hendriks (voorzitter)
  • Marjolijn Huijsman (notuliste)
  • Danielle Vaalt

Onze contactgegevens

De oudercommissie van de BSO’s in Julianadorp is bereikbaar via contactpersoonLCR@kinderopvangdenhelder.nl U kunt ons ook persoonlijk aanspreken, of een pedagogisch medewerker vragen hoe u met ons in contact kan komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op

2 + 4 =