Compensatie ouders kosten kinderopvang is rond

apr 17, 2020 | Nieuws SKDH

Zojuist ontvingen wij goed bericht van het BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang): de compensatieregeling voor ouders/verzorgers is rond.

De afgelopen weken is er door de samenwerkende branchepartijen, BK, BMK en BOinK (en voor de gastouderopvang ook VGOB en Nysa), intensief overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere partijen om tot een compensatieregeling te komen die ouders en kinderopvangorganisaties zo goed mogelijk compenseert.

Zojuist is de Kamerbrief gepubliceerd waarin Staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de compensatieregeling op hoofdlijnen beschrijft. De compensatieregeling zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk. Ouders ontvangen de compensatie rechtstreeks van de overheid en hoeven niets te doen om deze te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang nog enkele weken langer zal duren. De eenmalige uitkering zal dan betrekking hebben op deze langere periode. We zijn heel blij met deze regeling waarmee ouders door de overheid voor een aanzienlijk deel worden gecompenseerd.

Overige berichten: