Ervaringen pedagogisch medewerker flexpool Inoka

Sinds maart 2019 werkt Inoka met veel plezier in de Flexpool. Van jongs af aan kreeg zij te maken met de zorg, waardoor zij al vroeg wist dat ze later werk wilde waarin ze wat kon betekenen voor mensen. Van haar 14e tot 21e heeft ze in veel zorggerelateerde instellingen stage gelopen. Daar kreeg ze de ervaring die ze nodig had om een gerichte keuze te kunnen maken. Dit was in eerste instantie niet de kinderopvang.

“Nadat ik in 2006 mijn diploma SPW 3 in ontvangst mocht nemen, heb ik twee jaar gewerkt in een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in Amsterdam. In 2008 ben ik alsnog in de kinderopvang terecht gekomen, ik heb toen op een buitenschoolse opvang in Purmerend gewerkt en in datzelfde jaar werd ik groepsleidster op een verticale groep in Amsterdam. Daar heb ik een jaar gewerkt met een half jaar op een peutergroep in Zaandam. Daarna heb ik vrijwilligerswerk gedaan.”

Veel leren en werkervaring opdoen

Niet veel later, toen Inoka was verhuisd van Purmerend naar Den Helder, heeft ze bij SKDH haar sollicitatiebrief ingediend. Op dat moment was er geen werk voor haar. Nu vele jaren en ervaringen later besloot ze het dit jaar nog eens te proberen en werd ze aangenomen.

Het voelde als thuiskomen

“Mijn eerste ochtend werkte ik op kinderdagverblijf De Vuurtoren, het voelde voor mij alsof ik thuis kwam na negen jaar weg te zijn geweest. Het grote voordeel van de Flexpool is dat je er veel van leert, omdat je overal komt. Je doet er zoveel werkervaring op. Elke dag heb je met ouders, kinderen en collega’s te maken, die je niet kent. Maar vanaf het moment dat je er bent, ben je één groot gezin en heb je een samenwerking met maar één doel.

Dat is samen met je collega een fijne gezellige dag beleven met de kinderen die je onder je vleugels hebt. Zo gaan zij en jij met een blij en voldaan gevoel naar huis. Er met de kinderen zijn en er voor hen zijn, ongeacht op welke locatie je ook staat. Sta je alleen, kom op tijd en zoek uit wat je moet weten, zodat je jezelf een beetje kan voorbereiden. Daarbij staat en valt alles met een duidelijke overdracht van de vaste pedagogisch medewerker. Praktische zaken, zoals bijvoorbeeld een aantekening waar de verbandtrommel staat als die zich niet in de groepsruimte bevindt.

Wat ik het leukste en een groot voordeel vind aan het werken in de Flexpool is, dat je de kinderen wat meer persoonlijke aandacht kan geven, omdat je geen administratie hebt, waar je je mee bezig hoeft te houden. Als besluit hoop ik nog lang en gelukkig voor deze organisatie te morgen werken.”