Fitte Start Beweegprogramma

sep 20, 2018 | Nieuws SKDH

SKDH is partner in het project Fitte Start. Het hoofddoel van het project is om kinderen van 0-4 jaar samen met hun ouders te inspireren en te informeren over een goed bewegingsaanbod en een gezonde levensstijl. Hierbij informeren we u over het beweegaanbod dat binnen dit project valt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende vereniging of met Tanja Ites tites@teamsportservice.nl

NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA bij CSAV Turnlust Peuters leren spelenderwijs in ongeveer 20 (goed onderbouwde) lessen de basisvormen van bewegen. Als beloning krijgen ze het Nijntje Beweegdiploma waarop staat welke vaardigheden ze beheersen. Op speelse manier ontwikkelen zij de motorische vaardigheden en is er aandacht voor individueel niveau. Ook is er aandacht voor gezonde leefstijl en zijn er voor ouders tips over bewegen thuis en buiten de deur. Het Nijntje Beweegdiploma wordt verzorgd door: • Gymnastiekvereniging Turnlust 0223-757315 www.turnlust.com/Nijntje.html

ZWEMKIDS Aquacentrum Heersdiep Aquacentrum Heersdiep start voor jonge kinderen met een motorische ondersteuningsbehoefte een speciale zwemles. In kleine groepjes (maximaal 8) doen de kinderen beweegvaardigheden in het doelgroepenbad op, waarbij individuele accenten per kind worden gelegd. In maximaal 20 weken leren de kinderen in het water vertrouwd te raken met spelen en bewegen. Daarna is doorstromen naar het reguliere aanbod mogelijk. Deze zwemles wordt verzorgd door: • Aquacentrum Den Helder, zwembad Heersdiep, Het Nieuwland 2, Den Helder, 0223-628244 administratie@aquacentrumdenhelder.nl o.v.v. Fitte Start zwemmen

Overige berichten: