Kinderdagverblijf de Dijkbouwers
  • In basisschool De Dijk
  • regelmatig kijkje bij de kleuters
  • nauwe samenwerking in thema’s met school
Kinderdagverblijf de Dijkbouwers

Adres

Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
Telefoon: 0223 – 669 985
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur

Doorgaande lijn
Kinderdagverblijf de Dijkbouwers is gevestigd in basisschool de Dijk. Op dit moment bieden wij hier kinderdagopvang aan één verticale groep (0 tot 4 jaar) van maximaal 12 kinderen. Samen met de basisschool wordt vormgegeven aan de ‘doorgaande lijn’. Samen met de PSL en basisschool de Dijk wordt er thematisch gewerkt. Regelmatig worden samen activiteiten ondernomen. Het lokaal van kinderdagverblijf de Dijkbouwers grenst aan het speel – leerplein van school en onze oudste peuters mogen spelen en ontdekken met de kleuters van de Dijk.

Blotevoetenpad
Onze sfeervolle kleinschalige groep beschikt over een eigen tuin met een heus blotevoetenpad.

Bent u nieuwsgierig geworden neem snel contact op voor een rondleiding.

Startblokken
De Dijkbouwers werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Bekijk het GGD Rapport kinderdagverblijf de Dijkbouwers

Peuterspeel- en leergroep Olleke Bolleke

Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
Telefoon: (0223) 63 61 76
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De oudercommissie van kinderdagverblijf de Dijkbouwers is bereikbaar via contactpersoonoc@skdh.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur