Logo kinderdagverblijf de Zandstappers
  • VE Startblokken
  • huiselijke sfeer
  • centraal gelegen bij basisscholen
  • grote ruimtes
  • thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen
  • horizontale groepen

Adres

Boterzwin 3436
1788 WH Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 41 57
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 06.30 uur tot 18.00 uur

De Zandstappers is gevestigd in Julianadorp zuid, tegenover de 3 basisscholen. Er wordt verlengde opvang aangeboden: ’s ochtends van 06.30 uur tot 07.30 uur (inclusief ontbijt) en aan het eind van de dag tot 18:00 uur.

Horizontale groepen
Op de Zandstappers wordt gewerkt met horizontale groepen om het aanbod zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Er is een babygroep/dreumes groep en een peutergroep.
De groepsruimtes worden ingericht met hoeken die passen bij de belevingswereld en de inbreng van de kinderen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er op dat moment speelt bij de kinderen in de groep.

Startblokken
De Zandstappers werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Bekijk het GGD Rapport kinderdagverblijf De Zandstappers

Kinderdagverblijf de Zandstappers

Boterzwin 3436
1788 WH Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 41 57
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De oudercommissie van kinderdagverblijf de Zandstappers is bereikbaar via contactpersoonoc@skdh.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur