de Boefjesboet
  • flexibele opvang
  • schooltijdenopvang
  • verlengde opvang tot 23:00 uur
  • VE Startblokken
  • huiselijke sfeer
  • centraal gelegen bij basisscholen
  • grote groepsruimtes

Adres

Boterzwin 3436
1788 WH Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 41 57
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 06.30 uur tot 18.00 uur
Op kinderdagverblijf de Zandstappers is verlengde opvang tot 23:00 uur mogelijk.

Flexibele opvang
De Zandstappers is gevestigd in Julianadorp zuid, tegenover de 3 basisscholen. De locatie heeft 2 stamgroepen die bestaan uit een baby-dreumes groep en een peutergroep.
De Zandstappers is een flexibele opvang locatie, dit houdt in dat er wisselende dagen en tijden gereserveerd kunnen worden.
Ook wordt er verlengde opvang aangeboden. Tijdens de verlengde opvang van 06.30 uur tot 07.30 uur wordt ontbijt geserveerd. Verlengde avond opvang is mogelijk tot 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 en 23:00 uur. Hierbij wordt er een avondmaaltijd geserveerd.

Startblokken
De Zandstappers werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Meer informatie over Startblokken vindt u hier.

Bekijk hier het GGD Rapport kinderdagverblijf De Zandstappers

Kinderdagverblijf de Zandstappers

Boterzwin 3436
1788 WH Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 41 57
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De oudercommissie van kinderdagverblijf de Zandstappers is bereikbaar via contactpersoonoc@skdh.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op