de Boefjesboet
  • Onderdeel van IKC Driemaster
  • Nabij ROC en NS station
  • Uitdagende buitenspeelruimte met moestuin
  • Muzieklessen door vakdocenten
  • Beweeglessen
  • Baby-dreumes en een peutergroep
Kinderdagverblijf IKC Driemaster

Adres

Burg. Houwingsingel 2a
1781 XD Den Helder
Telefoon: (0223) 61 29 69
E-mail: info@skdh.nl

Zie ook: www.ikcdriemaster.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 06.30 uur tot 18.00 uur

Kinderopvang 0-4 jaar
De kinderdagverblijfgroepen zijn gevestigd in het kleine gebouw dat grenst aan het IKC-plein. De groepen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 06.30–18.00 uur (op aanvraag ruimere openingstijden). IKC Driemaster biedt tevens voorschoolse opvang van 06.30-08.30 uur en naschoolse opvang tussen 14.00-18.00 uur en tijdens vakantieperioden de gehele dag.

Er is een baby-dreumesgroep waar kinderen van 0-2 jaar opgevangen worden en een peutergroep, waar kinderen van 2-4 jaar opgevangen worden. KDV IKC Driemaster biedt opvang volgens het totaalpakket. U kunt kiezen voor een hele of halve dag opvang.

Muziek voor peuters
Voor de peuters komt er twee maal per week een vakdocent van Hallo Muziek, muziek geven aan de kinderen. Aansluitend bij hun niveau wordt muziek, ritme, klank en taal aangeboden. Zowel de kinderen als de medewerkers beleven hier ontzettend veel plezier aan.

 

Buitenruimte
Op ons kinderdagverblijf bieden we kinderen van 0 tot 4 jaar een fijne plek waar ze zichzelf en de wereld om hen heen spelenderwijs kunnen ontdekken. De buitenruimte is ingericht met natuurlijk spelmateriaal zoals planten, houtsnippers en een zandbak. Voor de baby’s is er een apart gedeelte met gras waar ze veilig en op een zachte ondergrond ‘de wereld’ kunnen ontdekken. Ook is er een moestuintje dat de kinderen van de peutergroep en de kinderen van groep 7 en 8 samen onderhouden.

Startblokken
Op de baby-dreumes en peutergroep werken we met het VE-programma “Startblokken”. Bij deze methode wordt de (taal)ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze gestimuleerd. Binnen het IKC wordt er gewerkt met thema’s. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor de kinderen geboeid raken en geconcentreerd bezig kunnen zijn met het onderwerp.

Bekijk het GGD Rapport Kinderdagverblijf IKC Driemaster

Kinderdagverblijf ’t Vonkje

Burg. Houwingsingel 2 a
1781 XD Den Helder
Telefoon: (0223) 61 29 69
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De oudercommissie van Kinderdagverblijf IKC Driemaster is bereikbaar via ocdriemaster@skdh.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de unitleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen in de oudercommissiemap.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur