de Boefjesboet
  • verticale-, baby-, dreumes- en peutergroep
  • nabij diverse scholen
  • zeer ruime ontdektuin
  • grote speelhal en groepsruimten
Kinderdagverblijf K'nijntje

Adres

Annie Romein-Verschoorlaan 25
1784 NZ Den Helder
Telefoon: (0223) 63 04 65
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 06.30 uur tot 18.00 uur

Ruime natuurtuin
Kinderdagverblijf K’nijntje is gevestigd in Nieuw Den Helder en biedt opvang aan vier opvanggroepen: een verticale groep, een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep. 

De vier leeftijdsgroepen grenzen allemaal aan een grote speelhal waar door alle groepen gebruik van kan worden gemaakt. Vanaf de babygroep en de speelhal is er zicht op de binnenplaats.

Op de groepen, zijn verschillende hoeken die rijk zijn ingericht met verschillende spel- en ontdekmaterialen. Buiten is een ruime natuurtuin waar de kinderen volop kunnen ontdekken. Zo is er een snoepdoolhof met verschillende eetbare besjes, een waterpomp en diverse plekken die bijdragen aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Samen met de pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen ook nog werken in de moestuin. Wat zal de oogst van dit jaar zijn?

VE taalstimulering Startblokken
K’nijntje werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van dreumesen en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Bekijk het GGD Rapport kinderdagverblijf K’nijntje

Kinderdagverblijf K'nijntje

A.R. Verschoorlaan 25
1784 NZ Den Helder
Telefoon: (0223) 63 04 65
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De oudercommissie van kinderdagverblijf K’nijntje is bereikbaar via contactpersoonoc@skdh.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur