Kinderopvang De Keet en SKDH samen verder

nov 8, 2017 | Nieuws SKDH

Per 1 januari aanstaande gaan SKDH en Kinderopvang de Keet samen verder.

Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie met de ambitie om zich verder te ontwikkelen tot een sterke partner in de regio.

De komende jaren richt SKDH zich op de vorming van integrale kindcentra samen met het onderwijs, het aanbod van speciale pedagogische concepten en de doorontwikkeling van Gastouderbureau Kop van Noord-Holland. Zoals ons koersdocument beschrijft, willen we op die manier een stevige basis leggen voor inhoudelijk sterke kinderopvang in de regio. Kinderopvang De Keet en SKDH zetten daarin samen een nieuwe stap per 1 januari 2018.

Kinderopvang De Keet is een kleinschalige organisatie voor kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang in de gemeente Hollands Kroon met locaties in ’t Veld en Winkel. ‘De Keet’ is daar een vertrouwde naam en de pedagogisch medewerkers zijn vertrouwde ‘gezichten’ voor de kinderen en ouders/verzorgers. De naam ‘De Keet’ blijft daarom behouden en deze pedagogisch medewerkers blijven werkzaam op deze locaties.

Samen blijven en gaan wij ons verder inzetten voor een inhoudelijk sterke kinderopvang voor kinderen, ouders, medewerkers en scholen!

drs. Joost Korver
Directeur-bestuurder SKDH

Paul de Betuë
Directeur De Keet

Overige berichten: