Muziekinstrumenten voor basisscholen

dec 19, 2018 | Nieuws SKDH

Vanochtend kregen de groepen 4 van IKC-in wording Thorbecke en IKC Driemaster de eerste viool, gitaar en trompet in bruikleen uit het Instrumenten Depot Den Helder. Dit is een initiatief van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). De kinderen bereiden zich dit schooljaar voor om straks het instrumentale muziekonderwijs te kunnen volgen. De instrumenten gebruiken ze voor muziekeducatie volgens de methode van ‘Hallo Muziek’. Joost Korver, directeur-bestuurder van SKDH: ‘We willen meer muziek aanbieden bij basisscholen en de kinderopvang, omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat muziek onder andere de concentratie en de prestaties van kinderen kan bevorderen. Het bouwen aan de instrumentenvoorraad is mogelijk dankzij een prachtige donatie uit het Coöperatiefonds van Rabobank Kop van Noord-Holland, aangevuld met onze eigen bijdrage en van de besturen van de Meerwerf- en Sarkonscholen.’

Voorsprong

Peuters op drie locaties in de kinderopvang krijgen sinds begin vorig jaar al wekelijks muziekles. De samenwerking die SKDH hiervoor aanging met Erik van Deuren, voorman van ‘Hallo Muziek’, wordt nu doorgetrokken naar een aantal basisscholen, waaronder de Thorbecke en IKC Driemaster. Zij nemen hiermee een voorsprong op de eis die de overheid aan basisscholen stelt om in 2020 structureel muziekonderwijs te bieden. Beide scholen hebben inmiddels elk ook €20.000,- ontvangen van het Fonds Voor Cultuurparticipatie in Utrecht om muziekeducatie in school te organiseren. Deze aanvraag is gedaan met hulp van ‘Hallo Muziek’ en SKDH.

Door muziek gaan kinderen beter presteren

‘Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen,’ zegt Erik van Deuren. Behalve muzikant is hij hoofdvakdocent basklarinet en docent methodiek aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag. ‘Jonge kinderen hebben een enorm lerend vermogen en muziekeducatie werkt als een versneller. De hersenen worden op allerlei punten geprikkeld, het is als het ware atletiek voor het brein. Onderzoek toont aan dat muziek maken creativiteit vasthoudt en het creatief denkvermogen stimuleert. De positieve effecten hiervan op de ontwikkeling van onder meer taal- en rekenvaardigheid en sociaal-emotionele intelligentie zijn ook wetenschappelijk aangetoond. En minstens zo belangrijk is het plezier dat je ziet dat kinderen hebben wanneer ze samen muziek maken.’

 

 

 

Overige berichten: