Nieuwe buren bij K’nijntje: De Ster (NSDSK)

jul 6, 2017 | Nieuws SKDH

“De Ster” – onderdeel van NSDSK – is een behandelgroep voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis. Deze groep zit in hetzelfde pand als kinderdagverblijf K’nijntje en peuterspeel- en leergroep de Wadlopers van SKDH. Op 5 juli had “De Ster” haar officiële opening. De Helderse Courant was aanwezig en wijdde er een artikel aan.

Naar aanleiding van de opening en het artikel licht de teamleider toe: “Het is mooi om te zien hoe de collega’s elkaar opzoeken, vragen stellen en er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Naast dat eenieder zijn eigen groep heeft, maken we gezamenlijk gebruik van de centrale hal en de tuin. De kinderen zoeken elkaar op en spelen met elkaar. Af en toe maken we ook een uitstapje met de kinderen naar een andere groep, wij gaan dan bij elkaar op bezoek. Zo starten we bijvoorbeeld gezamenlijk de dag in de kring of doen mee met een activiteit. In april organiseerde de oudercommissie van kinderdagverblijf K’nijntje een tuinmiddag. Mooi om te zien hoe daarin ook de Ster actief meehelpt. Gezamenlijk met medewerkers, ouders en kinderen hebben wij in de tuin gewerkt.”

Overige berichten: