Openstelling m.i.v. 8 juni

mei 20, 2020 | Nieuws SKDH

Zoals het kabinet heeft aangekondigd, gaat in principe vanaf 8 juni de buitenschoolse opvang weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni voorlopig tot 1 juli, alleen beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Er wordt onderzocht hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona.

Overige berichten: