Opvang tot 23:00 uur bij de Zandstappers

sep 21, 2017 | Nieuws SKDH

Met ingang van 1 oktober a.s. biedt kinderdagverblijf de Zandstappers opvang tot 23.00 uur. Met de verlengde opvang spelen wij in op een behoefte die we hebben gesignaleerd onder werkende ouders/verzorgers, die onregelmatige en/of late diensten combineren met de zorg voor kinderen van 0-4 jaar. Door kinderopvang tijdens de avonduren aan te bieden, hopen wij deze ouders/verzorgers te ontzorgen.

Maaltijd en passende activiteiten

De professionele pedagogisch medewerkers regelen de maaltijd, zorgen voor rustige activiteiten die passen binnen het avondritme en brengen het kind naar bed.

Na 19:00 uur opvang per kwartier

Tot 19:00 uur wordt de opvang per uur afgenomen, na 19.00 uur kan dat per kwartier. Wanneer een ouder/verzorger bijvoorbeeld een dienst draait van 14:00 tot 22:00 uur en opvang nodig heeft van 13.30 uur – 22.15 uur, hoeft ook maar tot 22.15 uur betaald te worden.

Verlengde opvang is mogelijk tot 19:00 uur, 20:00 uur, 21:00 uur, 22:00 uur en 23:00 uur.

Meer informatie over avondopvang kinderen 0-4

Neem voor meer informatie over verlengde opvang bij kinderdagverblijf de Zandstappers contact op met Saskia of Jessica van onze afdeling planning & plaatsing op telefoonnummer 0223 – 61 42 02. Zij lichten de mogelijkheden van de avondopvang graag verder toe en maken desgewenst een vrijblijvende berekening van de kosten.

Overige berichten: