Wat verwachten wij

Een medewerker van SKDH is klantgericht, zelfbewust en kan goed samenwerken binnen een team.

SKDH is op zoek naar zelfstandige en zelfbewuste medewerkers, die goed kunnen samenwerken binnen een team. Een medewerker van SKDH is communicatief vaardig, durft feedback te geven en stelt zich klantgericht op. Daarnaast kan de medewerker zich vinden in het pedagogisch beleid van SKDH en draagt deze naar buiten uit.

SKDH streeft naar een klimaat waarin mensen samenwerken, van en met elkaar leren, communiceren en relaties aangaan. Een klimaat waarin een ieder zich gewaardeerd en erkend weet, waardoor saamhorigheid kan bestaan.

Wij verwachten dat medewerkers hun (pedagogische) kennis actueel houden, hiervoor bieden wij diverse cursussen/ trainingen aan in het scholingsaanbod. Elk jaar kijken wij naar de persoonlijke scholingsbehoeften van de medewerkers. Hieruit stellen wij het scholingsaanbod samen, zodat de medewerker op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling staat bij SKDH voorop, omdat wij geloven dat een medewerker hierdoor uitdaging en plezier in het werk houdt en zichzelf ontplooid naar een hoger niveau.

Onze medewerkers zorgen ervoor dat zij invloed hebben op persoonlijke en professionele doelen en reflecteren op eigen gedrag. Ze handelen assertief en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het voorzien in hun behoeften.

Opleidingsniveau pedagogisch medewerker

SKDH werkt alleen met medewerkers die de juiste kwalificaties en opleiding hebben. Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker. Dit diploma moet dan wel behaald zijn bij een onderwijsinstelling met inachtneming van de eisen die de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.

Andere opleidingen

Daarnaast kun je ook als pedagogisch medewerker aan de slag als je in het bezit bent van een diploma van een door de CAO goedgekeurde opleiding.

Bekijk hier de goedgekeurde opleidingen:
 • diploma Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • diploma MBO-AB en -SCW (kwalificatieniveau 4), en -SD (kwalificatieniveau 3 en 4);
 • diploma MBO-CW, -IW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW, -AT
 • diploma MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP
 • diploma Kinderverzorging/Jeugdverzorging
 • diploma Leidster kindercentra van de OVDB
 • diploma vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB
 • diploma Onderwijsassistent (3-jarig, kwalificatieniveau 4)
 • overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
 • diploma MBO-VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg/kwalificatieniveau 3)
 • diploma VSID/KDV (verdere scholing in dienstverband/kinderdagverblijven)
 • 3e jaar parttime opleiding HBO volgend: richtingen SPH, CMV, MWD
 • diploma pedagogische academie
 • diploma applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • akte Kleuterleidster B
 • diploma lerarenopleiding Omgangskunde, Verzorging/Huishoudkunde, Verzorging/Gezondheidskunde
 • diploma Verpleegkunde A, -B, -Z
 • diploma Kinderverzorging en Opvoeding
 • diploma HBO: richtingen SPH, CMV, MWD
 • diploma HBO-IW, -CW, -MW, -J, -V
 • diploma Mikojel (dagopleiding academies Middeloo, Kopse Hof en Jelburg)
 • diploma Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • diploma NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • diploma HBO Creatieve therapie
 • diploma docent Dans
 • diploma docent Drama
 • diploma EMGZ (extramurale gezondheidszorg)