Wat verwachten wij

Een medewerker van SKDH is klantgericht, zelfbewust en kan goed samenwerken binnen een team.

SKDH is op zoek naar zelfstandige en zelfbewuste medewerkers, die goed kunnen samenwerken binnen een team. Een medewerker van SKDH is communicatief vaardig, durft feedback te geven en stelt zich klantgericht op. Daarnaast kan de medewerker zich vinden in het pedagogisch beleid van SKDH en draagt deze naar buiten uit.

SKDH streeft naar een klimaat waarin mensen samenwerken, van en met elkaar leren, communiceren en relaties aangaan. Een klimaat waarin een ieder zich gewaardeerd en erkend weet te voelen, waardoor saamhorigheid kan bestaan. Wij verwachten dat medewerkers hun (pedagogische) kennis actueel houden Hiervoor bieden wij diverse cursussen/ trainingen aan in het scholingsaanbod. Elk jaar kijken wij naar de algemene en persoonlijke scholingsbehoeften van de medewerkers. Hieruit stellen wij het scholingsaanbod samen, zodat de medewerker op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling staat bij SKDH voorop, omdat wij geloven dat een medewerker hierdoor uitdaging en plezier in het werk houdt en zichzelf ontplooit naar een hoger niveau.

Onze medewerkers zorgen ervoor dat zij invloed hebben op persoonlijke en professionele doelen en reflecteren op eigen gedrag. Ze handelen assertief en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het voorzien in hun behoeften.

 

Opleidingsniveau pedagogisch medewerker

SKDH werkt met medewerkers die beschikken over de juiste kwalificaties en opleiding. Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 en 4 bevoegdheid geven tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker. Dit diploma moet dan wel behaald zijn bij een onderwijsinstelling met inachtneming van de eisen die de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.

 

Andere opleidingen

Daarnaast kun je ook als pedagogisch medewerker werken als je in het bezit bent van een diploma van een door de CAO goedgekeurde opleiding. Het overzicht met goedgekeurde opleidingen staat opgenomen in het CAO Kinderopvang. Bekijk hier de goedgekeurde opleidingen