de Boefjesboet
  • In basisschool De Kameleon
  • grote speelplaats
  • volop speelruimte
  • veel spel- en ontwikkelmaterialen
  • muziekles door vakdocenten

Adres

Middelzand 3501
1788 ES Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 40 72
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Peuterspeel- en leergroep de Boefjesboet is gevestigd in Julianadorp. De locatie vindt u in basisschool de Kameleon en maakt gebruik van dezelfde ruime speelplaats. De Boefjesboet heeft een ruim lokaal tot haar beschikking met volop materialen om uw kind lekker te laten spelen en zichzelf te ontwikkelen.

Muzieklessen
De Boefjesboet is een van de locaties waar muzieklessen worden gegeven. Deze lessen worden georganiseerd in samenwerking met Hallo Muziek, een organisatie voor muziekeducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

VVE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s.

Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Uk & Puk”. Het brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken.

Bekijk hier het GGD Rapport  Boefjesboet

Peuterspeel- en leergroep Boefjesboet

Middelzand 3501
1788 ES Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 40 72
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen.

Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Wilt u ook meedoen?

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl

 

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op

13 + 4 =