de Bonte Bijtjes
  • In brede school IJsselmeerstraat
  • actieve oudercommissie
  • samenwerking met basisscholen
  • ruime binnentuin

Adres

IJsselmeerstraat 136
1784 MA Den Helder
Telefoon: 06 86 85 38 97
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Buitenspeelplaats

Peuterspeel- en leergroep Bonte Bijtjes is met ingang van het schooljaar 2022/2023 gevestigd op hetzelfde adres als PSL en BSO Koraaleiland, tussen basisschool De Duynvaerder en basisschool De Fontein. Er wordt veel samengewerkt met De Duynvaerder. Ze hebben een buitenspeelplaats tot hun beschikking met volop materialen om uw kind lekker te laten spelen en zichzelf te ontwikkelen.

De peuters worden optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken kennis met uitdagende (ontwikkelings-)materialen en activiteiten. De peuterpeel- en leergroep is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Dat doen we aan de hand van een methodisch peuterprogramma Uk en Puk.

Wanneer de kinderen 4 jaar zijn en naar de basisschool gaan, zorgen onze medewerkers voor een warme overdracht naar school. Met zowel basisschool De Fontein als met basisschool de Duynvaerder is goed contact, wat de overgang van de PSL naar de kleuterklas gemakkelijk/gemoedelijk laat verlopen. Zodra de kinderen vier jaar zijn en naar de basisschool gaan, zijn ze uiteraard ook van harte welkom bij BSO Koraaleiland.

VE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s.

Wij werken met het taalstimuleringsprogramma Uk & Puk. Het brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken.

Bekijk het GGD Rapport Bonte Bijtjes

Peuterspeel- en leergroep Bonte Bijtjes

IJsselmeerstraat 184
1784 MA Den Helder
Telefoon: (0223) 63 28 28
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op