de Boefjesboet
  • Overdekte speelplaats
  • naastgelegen bosje
  • weids uitzicht
  • dans & bewegen
  • moestuin
Logo De Keet, de Appelgaard

Adres

De Meet 5
1733 AZ  Nieuwe Niedorp
Telefoon: (0226) 23 31 23
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.

Spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen
Peuters vanaf 2 jaar kunnen vi ochtenden per week terecht bij onze peuterspeel- en leergroep waar zij volop de kans krijgen zich te ontwikkelen. De peuterspeel- en leergroep delen de ruimte met de jongste bso groep. Zo is de overgang niet zo groot naar de bso. We hebben een goede samenwerking met de omringende scholen (SAS, Mient, Snip) en zorgen voor een warme overdracht voor uw kind naar het basisonderwijs.

Weids uitzicht
Peuterspeel-en leergroep De Keet, de Appelgaard heeft een overdekte speelplaats met een weids uitzicht.

Dans en bewegen in de kinderopvang
De Keet, de Appelgaard, is één van de locaties waar wij in het voorjaar van 2020 zijn gestart met dans en bewegen voor peuters. De motoriek wordt daarbij ontwikkeld, maar de fantasie is minstens zo belangrijk. Deze lessen worden georganiseerd in samenwerking met Triade.

Startblokken
De Appelgaard werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Reguliere tijden peuterspeel- en leergroep:
08.30 – 12.30 uur
Met de feestdagen en vakanties is de peuterspeel- en leergroep niet geopend.

GGD-rapport
GGD-rapport van peuterspeel- en leergroep De Keet, de Appelgaard (de PSL valt onder het kinderdagverblijf).

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
De Keet, de Appelgaard heeft ook een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO) in hetzelfde pand als het kinderdagverblijf. Informatie over het KDV en de BSO vindt u op de pagina’s KDV de Keet, de Appelgaard en BSO de Keet, de Appelgaard.

Peuterspeel-en leergroep De Keet De Appelgaard

De Meet 5
1733 AZ Nieuwe Niedorp
Telefoon: (0226) — — —
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie. Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur