de Boefjesboet
  • Overdekte speelplaats
  • naastgelegen bosje
  • weids uitzicht
  • dans & bewegen
  • moestuin
PSL de Keet, de Appelgaard

Adres

De Meet 5
1733 AZ  Nieuwe Niedorp
Telefoon: (0226) 23 31 23
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.

Spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen
Peuters vanaf 2 jaar kunnen vi ochtenden per week terecht bij onze peuterspeel- en leergroep waar zij volop de kans krijgen zich te ontwikkelen. De peuterspeel- en leergroep delen de ruimte met de jongste bso groep. Zo is de overgang niet zo groot naar de bso. We hebben een goede samenwerking met de omringende scholen (SAS, Mient, Snip) en zorgen voor een warme overdracht voor uw kind naar het basisonderwijs.

Weids uitzicht
Peuterspeel-en leergroep De Keet, de Appelgaard heeft een overdekte speelplaats met een weids uitzicht.

Dans en bewegen in de kinderopvang
De Keet, de Appelgaard, is één van de locaties waar wij in het voorjaar van 2020 zijn gestart met dans en bewegen voor peuters. De motoriek wordt daarbij ontwikkeld, maar de fantasie is minstens zo belangrijk. Deze lessen worden georganiseerd in samenwerking met Triade.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
De Keet, de Appelgaard heeft ook een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO) in hetzelfde pand als het kinderdagverblijf. Informatie over het KDV en de BSO vindt u op de pagina’s KDV de Keet, de Appelgaard en BSO de Keet, de Appelgaard.

Startblokken
Op alle peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op deze website.

Reguliere tijden peuterspeel- en leergroep:
08.30 – 12.30 uur
Met de feestdagen en vakanties is de peuterspeel- en leergroep niet geopend.

GGD-rapport
GGD-rapport van peuterspeel- en leergroep De Keet, de Appelgaard (de PSL valt onder het kinderdagverblijf).

Peuterspeel-en leergroep De Keet De Appelgaard

De Meet 5
1733 AZ Nieuwe Niedorp
Telefoon: (0226) — — —
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie. Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur