Peuterspeel- en leergroep de Stormvogels logo
  • Eigen ruimte tussen De Hofstee en De Vloedlijn
  • open van 08.30 uur – 12.30 uur
  • inclusief fruit en broodmaaltijd
  • startblokken
  • speel- en ontdektuin
PSL de Stormvogels. Kinderopvang in Julianadorp.

Adres

Drooghe Bol 1004
1788 VA Julianadorp
Telefoon: (0223) 62 51 71
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 12.30 uur
Inclusief lunch

Peuterspeel- en leergroep (PSL) De Stormvogels is gevestigd naast kinderdagverblijf de Zeezwaluw, tussen De Vloedlijn en De Hofstee. In de speel- en ontdektuin kunnen kinderen volop spelen en ontdekken. Daarnaast kunnen de kinderen ook heerlijk spelen op het plein van de Vloedlijn.

Talloze mogelijkheden
De Stormvogels is een peuterspeel- en leergroep waar kinderen iedere dag een magische dag beleven. Er zijn talloze mogelijkheden voor ontwikkeling. Daarbij werken we met het programma van voorschoolse educatie (VE) Startblokken. We besteden veel aandacht aan taalvaardigheid en woordenschat. Samen spelen en leren is een belangrijk gegeven voor PSL de Bibelebonseberg. Hierin is er ruimte voor de eigenheid van het kind.

Startblokken
PSL de Stormvogels werkt met Startblokken. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling
– Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
– Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
– Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop.

Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

GGD rapport Peuterspeel- en leergroep de Stormvogels (de PSL valt onder KDV de Zeezwaluw)

Peuterspeel- en leergroep de Stormvogels

Drooghe Bol 1004
1788 VA Julianadorp
Telefoon: (0223) 614 202
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur