de Boefjesboet
  • Nieuw geopend | eigen ruimte tussen De Hofstee en De Vloedlijn
  • Open van 08.30 uur – 12.30 uur
  • Inclusief lunch
  • Uk & Puk
  • Speel- en ontdektuin 

Adres

Drooghe Bol 1004
1788 VA Julianadorp
Telefoon: (0223) 62 51 71
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 12.30 uur
Inclusief lunch

Peuterspeel- en leergroep de Stormvogels is gevestigd naast kinderdagverblijf de Zeezwaluw, tussen De Vloedlijn en De Hofstee. In de grote speel- en ontdektuin kunnen kinderen volop spelen en ontdekken.

VVE-Programma Uk & Puk

Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Uk & Puk”. Dit is een totaalprogramma speciaal bestemd voor peutergroepen. Uk & Puk brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken.

GGD rapport PSL De Stormvogels

Wijziging LRK nummer
Met de invoering van de wet IKK (Innovatie en kwaliteit kinderopvang) zijn de peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven vanaf 2016 geharmoniseerd. In 2019 heeft de gemeente ons verzocht om de peuterspeeel- en leergroepen die op eenzelfde adres als een kinderdagopvang zijn gevestigd, onder te brengen onder hetzelfde LRK-nr. en naam van het kinderdagverblijf. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd bij de belastingdienst. De inspecties die de GGD uitvoert zijn dan ook terug te vinden onder de naam en het LRK-nr van het kinderdagverblijf.

Het LRK nummer van PSL De Stormvogels is vanaf 1 april 2020 gelijk aan het nummer van Kinderdagverblijf De Zeezwaluw.

Peuterspeel- en leergroep de Stormvogels

Drooghe Bol 1004
1788 VA Julianadorp
Telefoon: (0223) 614 202
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen.

Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Wilt u ook meedoen?

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op

10 + 9 =