Logo Peuterspeel- en leergroep De Tovertuin
  • in basisschool Floriant
  • kleinschalig
  • grote ontdek- en natuurtuin
  • ruim atelier
  • doorlopende leerlijn
PSL de Tovertuin header

Adres

Brakkeveldweg 51
1782 AD Den Helder
Telefoon: 06-86854111

E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08:30 uur – 12:30 uur (PSL)
Maandag t/m vrijdag 12:30 uur – 18:00 uur (KDV)

Peuterspeel- en leergroep de Tovertuin is een peuterspeel- en leergroep (PSL) waar je elke dag een magische dag beleeft. Er zijn talloze mogelijkheden om te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij werken we met het programma van voorschoolse educatie (VE) Startblokken. We besteden veel aandacht aan taalvaardigheid en woordenschat. Samen spelen en leren is een belangrijk gegeven voor PSL de Tovertuin. Hierin is er ruimte voor de eigenheid van het kind.

Samen met kleine en grote buren
De Tovertuin staat ook voor samenspel met de kleuters en gezamenlijke activiteiten met de basisschool zodat een doorlopende leerlijn ontstaat. De Tovertuin is onderdeel van een echte buurtschool waarbij we ook regelmatig in de buurtmoestuin te vinden zullen zijn.

Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf de Tovertuin is een aanvulling op PSL de Tovertuin, zodat verlengde opvang ook mogelijk is. Opvang op het kinderdagverblijf is ook ‘los’ van de PSL af te nemen. Onze middagen op het kinderdagverblijf zorgen voor veel ontdekplezier, ontspanning en samenspel. Ontdekplezier beleven de kinderen door onze verschillende ontdekhoeken, ons ruim ingerichte atelier en onze natuur –en ontdektuin. Samenspel en plezier beleven zijn hierin een belangrijk aandachtspunt. Onze momenten van ontspanning vullen we in met bijvoorbeeld muziek, yoga en boekjes lezen.

Startblokken
Peuterspeel- en leergroep de Tovertuin werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te stimuleren. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Meer informatie over Startblokken vindt u hier.

Bekijk hier het GGD rapport van KDV en PSL de Tovertuin

Peuterspeel- en leergroep de Tovertuin

Brakkeveldweg 51
1782 AD Den Helder
Telefoon: 0223 – 614 202
E-mail: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op