de Boefjesboet

 

  • In basisschool de Vlieberg
  • Kleinschalig
  • Mooie buitenruimte
  • VVE-locatie
  • Inclusief broodmaaltijd

Adres

Baljuwstraat 237
1785 SH  Den Helder
Telefoon: 06 – 86 89 06 20
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08:45 – 12:45 uur

Peuterspeel- en leergroep De Wadlopers is gevestigd in RKBS De Vlieberg. SKDH biedt in deze school kinderopvang voor nul tot twaalf jarigen onder één dak. De school is recentelijk verbouwd en gemoderniseerd met behoud van de kleinschalige, intieme sfeer. De Wadlopers maakt gebruik van het lokaal waar buitenschoolse opvang de Zeerob de kinderen voor en na schooltijd verwelkomt. Ook kinderdagverblijf de Kleine Vlieberg is in de school gevestigd.

VVE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s.Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Uk & Puk”. Het brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken.

Bekijk hier de GGD-rapportage 

Wijziging LRK nummer
Met de invoering van de wet IKK (Innovatie en kwaliteit kinderopvang) zijn de peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven vanaf 2016 geharmoniseerd. In 2019 heeft de gemeente ons verzocht om de peuterspeeel- en leergroepen die op eenzelfde adres als een kinderdagopvang zijn gevestigd, onder te brengen onder hetzelfde LRK-nr. en naam van het kinderdagverblijf. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd bij de belastingdienst. De inspecties die de GGD uitvoert zijn dan ook terug te vinden onder de naam en het LRK-nr van het kinderdagverblijf.

Het LRK nummer van PSL De Wadlopers is vanaf 1 april 2020 gelijk aan het nummer van Kinderdagverblijf De Kleine Vlieberg.

Peuterspeel- en leergroep De Wadlopers

Baljuwstraat 237
1785 SH Den Helder
Telefoon: 06 – 86 89 06 20
E-mail: info@skdh.nl

Oudercommissie

De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen.

Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Wilt u ook meedoen?
Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op

12 + 9 =