de Boefjesboet

 

  • In basisschool de Vlieberg
  • Kleinschalig
  • Mooie buitenruimte
  • VE-locatie
  • Inclusief broodmaaltijd

Adres

Baljuwstraat 237
1785 SH  Den Helder
Telefoon: 06 – 86 89 06 20
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:30 uur

Kleinschalige, intieme sfeer
Peuterspeel- en leergroep De Wadlopers is onderdeel van KDV de Kleine Vlieberg en is gevestigd in RKBS De Vlieberg. SKDH biedt in deze school kinderopvang voor nul tot twaalf jarigen onder één dak. KDV de Kleine Vlieberg bestaat uit 1 verticale groep en peuterspeel-leergroep De Wadlopers, ook Buitenschoolse opvang de Zeerob is in de school gevestigd. De school is kleinschalig en heeft een intieme sfeer.

Ruime speelplaats
De Wadlopers maakt gebruikt van de ruime speelplaats van school. Samen met de basisschool wordt vormgegeven aan de ‘doorgaande lijn’ en wordt er thematisch gewerkt. Regelmatig worden samen activiteiten ondernomen. De Wadlopers heeft volop materialen om uw kind lekker te laten spelen en zichzelf te ontwikkelen.

Op de locatie ontdekken kinderen spelenderwijs zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s. De locatie is op 4 ochtenden geopend, van maandag t/m donderdagochtend.

VE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Uk & Puk”. Het brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken. 

Bekijk de GGD-rapportage van PSL de Wadlopers (de PSL valt onder KDV de Kleine Vlieberg)

Peuterspeel- en leergroep De Wadlopers

Baljuwstraat 237
1785 SH Den Helder
Telefoon: 06 – 86 89 06 20
E-mail: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur