de Boefjesboet

 

  • In basisschool de Vlieberg
  • Kleinschalig
  • Mooie buitenruimte
  • VE-locatie
  • Inclusief broodmaaltijd

Adres

Baljuwstraat 237
1785 SH  Den Helder
Telefoon: 06 – 86 89 06 20
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08:45 – 12:45 uur

Kleinschalige, intieme sfeer
Peuterspeel- en leergroep De Wadlopers is gevestigd in RKBS De Vlieberg. SKDH biedt in deze school kinderopvang voor nul tot twaalf jarigen onder één dak. De school is recentelijk verbouwd en gemoderniseerd met behoud van de kleinschalige, intieme sfeer. De Wadlopers maakt gebruik van het lokaal waar buitenschoolse opvang de Zeerob de kinderen voor en na schooltijd verwelkomt. Ook kinderdagverblijf de Kleine Vlieberg is in de school gevestigd.

 

VE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s.Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Uk & Puk”. Het brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier de GGD-rapportage 

Peuterspeel- en leergroep De Wadlopers

Baljuwstraat 237
1785 SH Den Helder
Telefoon: 06 – 86 89 06 20
E-mail: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op

9 + 13 =