Logo PSL de Woelwaters
  • In basisschool ‘t Tuselant
  • grote speelruimten
  • gezamenlijke activiteiten met basisschool
  • gymzaal
Peuterspeel- en leergroep de Woelwaters

Adres

Duinroosstraat 2
1783 GK Den Helder
Telefoon: 0223-612202
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Knusse hoekjes
Peuterspeel- en leergroep de Woelwaters is gevestigd in basisschool ‘t Tuselant. De peuters verblijven in een fijne, lichte ruimte met veel knusse hoekjes. In een warme sfeer en veilige omgeving kan uw kind spelen, leren en vriendjes maken, ter voorbereiding op het basisonderwijs. Er is een zeer nauwe samenwerking met school om de doorgaande leerlijn van de kinderen te bevorderen. Er worden regelmatig gezamenlijk activiteiten gedaan met school, zoals de sinterklaasviering, het verkleedfeest en de fotograaf. De opvang is inclusief fruit en een broodmaaltijd.

VE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma Uk & Puk. Het brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken. 

Bekijk het GGD Rapport van PSL de Woelwaters

Peuterspeel- en leergroep de Woelwaters

Duinroosstraat 2
1783 GK Den Helder
Telefoon: 0223-612202
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur