IKC Haven48 logo
  • Onderdeel van IKC Haven48
  • huiselijke sfeer
  • kleinschalig
  • uitdagende speelhoeken
  • centrum Den Helder
PSL Haven48

Adres

Californiëstraat 48
1781 GN Den Helder
Telefoon: 06 – 27267775
E-mail: info@skdh.nl
Zie ook: www.ikchaven48.nl

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Woensdag gesloten

Samenwerking met basisschool, bibliotheek en verzorgingshuis
Peuterspeel- en leergroep Haven48 is gevestigd in IKC Haven48 en deelt een ruimte met buitenschoolse opvang Haven48. In een warme sfeer en veilige omgeving kan uw kind spelen, leren en vriendjes maken, ter voorbereiding op het basisonderwijs.

Er wordt nauw samengewerkt met het basisonderwijs. Regelmatig spelen onze oudste peuters met de kleuters van de basisschool. Dit vergemakkelijkt de overgang van de peuterspeel- en leergroep naar de kleuterklas.

Onze opvang ligt middenin het centrum van Den Helder zodat we gemakkelijk uitstapjes kunnen maken naar bijvoorbeeld bibliotheek School 7. Ook hebben wij een samenwerking met verzorgingshuis Westhoek: tijdens onze bezoekjes en activiteiten met de bewoners, verbinden we jong en oud.

De opvang is inclusief fruit en een broodmaaltijd.

Startblokken
PSL Haven48 werkt met Startblokken. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling
– Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
– Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
– Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop.

Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt

Bekijk het GGD Rapport PSL Haven48

Peuterspeel- en leergroep Haven48

Californiëstraat 48
1781 GN Den Helder
Telefoon: 06 – 27267775
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur