de Boefjesboet
  • In basisschool De Kluft
  • groot speelplein
  • nabij Timorpark
  • kleinschalige groep
  • veel individuele aandacht

Adres

Javastraat 23
1782 DA Den Helder
Telefoon: 06 – 57 32 62 71
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Peuterspeel- en leergroep Het Waterkasteel is gevestigd in basisschool De Kluft. PSL het Waterkasteel heeft volop materialen tot haar beschikking om uw kind lekker te laten spelen en zichzelf te ontwikkelen. Ook onze berichten op de Facebookpagina van SKDH en onze Flickr-fotopagina geven u een beeld van onze activiteiten.

VVE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s.

Wij werken met het taalstimuleringsprogramma Uk & Puk. Dit is onderdeel van het totaalprogramma Puk & Ko dat speciaal is bestemd voor peutergroepen. Uk & Puk brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken.

Bekijk hier het GGD Rapport van het Waterkasteel

U kunt ons ook volgen op Facebook en Flickr. Daar plaatsen wij en de andere opvanglocaties regelmatig updates en leuke foto’s.

Peuterspeel- en leergroep het Waterkasteel

Javastraat 23
1782 DA Den Helder
Telefoon: (0223) 68 17 11
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen.

Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Wilt u ook meedoen?

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op

1 + 2 =