de Boefjesboet
  • Vlakbij centrum Den Helder
  • nabij diverse basisscholen
  • grote tuin
  • diverse ontwikkelruimtes
  • creatieve expressie

Adres

Bankastraat 29
1782 TA Den Helder
Telefoon: 0223 – 239 009
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

Ruim opgezet

Peuterspeel- en leergroep Holderdebolder is gevestigd vlakbij het centrum van Den Helder. Holderdebolder heeft volop materialen tot haar beschikking om uw kind lekker te laten spelen en zichzelf te ontwikkelen. Het is een ruim opgezette locatie met een grote tuin waar kinderen volop kunnen ontdekken en beleven. Er worden regelmatig activiteiten gedaan samen met de kinderen van het kinderdagverblijf, zoals het Nationaal Voorleesontbijt en de Sinterklaasviering.

Rondleiding

VE-taalstimulering
Wij werken met het taalstimuleringsprogramma Uk & Puk. Dit is onderdeel van het totaalprogramma Puk & Ko dat speciaal is bestemd voor peutergroepen. Uk & Puk brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken. Bij elk thema ontvangen ouders/verzorgers een themanieuwsbrief, zoals bijvoorbeeld over het thema ‘Reuzen en kabouters. Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen.

Bekijk het GGD Rapport PSL Holderdebolder (de PSL valt onder KDV de Tuimelaars)

Peuterspeel- en leergroep Holderdebolder

Lombokstraat 2a
1782 SR Den Helder
Telefoon: (0223) 61 05 89
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur