de Boefjesboet
  • In basisschool De Trimaran
  • ruime binnen- en buitenruimte
  • voorleesvrijwilligers vanuit de bieb

Adres

Marsdiepstraat 276
1784 AW Den Helder
Telefoon: (0223) 62 72 60
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur
Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Prachtige (speel)tuin
Peuterspeel- en leergroep Hummeltjeshonk is gevestigd in basisschool De Trimaran in Nieuw Den Helder. Een mooie ruime locatie met een prachtige (speel)tuin voor de deur. Er wordt nauw samen gewerkt met De Trimaran en BSO de Vliegende Vissen.

De peuters worden optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken kennis met uitdagende (ontwikkelings-)materialen en activiteiten. De peuterpeel- en leergroep is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Dat doen we aan de hand van een methodisch peuterprogramma Uk en Puk.

Wanneer de kinderen 4 jaar zijn en naar de basisschool gaan, zorgen onze medewerkers voor een warme overdracht naar school. Hummeltjes Honk heeft goed contact met De Trimaran, wat de overgang van de PSL naar de kleuterklas gemakkelijk laat verlopen. Zodra de kinderen vier jaar zijn en naar de basisschool gaan, zijn ze uiteraard ook van harte welkom bij BSO Vliegende Vissen. De Vliegende Vissen maken gebruik van dezelfde ruimte waardoor uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving kan blijven.

VE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma “Uk & Puk”. Dit is een totaalprogramma speciaal bestemd voor peutergroepen. Uk & Puk brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het GGD Rapport Hummeltjeshonk

Peuterspeel- en leergroep Hummeltjeshonk

Marsdiepstraat 276
1784 AW Den Helder
Telefoon: (0223) 62 72 60
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl.

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op