Kinderen staan op de brug

Protocol kinderopvang (versie 11 april 2022)

Met ingang van 11 april 2022 is het protocol kinderopvang gewijzigd.

Open protocol kinderopvang | versie 11 april 2022 (wijzigingen zijn in de tekst zelf aangegeven)

Open beslisboom kinderopvang | versie 26 april 2022

De beslisboom wordt gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen en het RIVM. Naar verwachting wijzigt er niets in de huidige versie van de beslisboom (25 februari 2022). Meer info over de beslisboom vindt u op de site van BOinK.

Meer info vindt u ook op de site van de Rijksoverheid.