Kinderen staan op de brug

Beslisboom (versie 14 juli)

Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8; thuisblijven of niet?

Nieuw Protocol Kinderopvang & COVID19 per 9 juli 2021

Vanaf 9 juli 2021 geldt een nieuw Protocol Kinderopvang. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar.
 • Voor kinderen die thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met Covid-19 hebben of een nauw contact zijn van iemand met Covid-19, gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt.
 • Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd (zie kader hieronder voor de definitie)geldt een aantal uitzonderingen op de regels wanneer zij thuis moeten blijven of wanneer geadviseerd wordt om te testen.
 • Voor kinderen en volwassenen kan aan de hand van de QuarantaineCheck na thuiskomst uit het buitenland gekeken worden welke adviezen- of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine.
 • Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:
  • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
  • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
  • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.
Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermend effect blijkt te hebben. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

Dit betekent binnen SKDH het volgende:

 • Ouders mogen tot nader bericht nog niet binnen op locatie komen, dus vanaf maandag mogen ouders hun kind nog niet binnen brengen/ophalen. Wel mogen een rondleiding, oudergesprekken en intake-gesprekken binnen georganiseerd worden, mits in een lege ruimte en op 1,5 meter.
 • Kinderen van alle groepen en leeftijden mogen weer samen buiten spelen.
 • Kan een activiteit niet buiten plaatsvinden, dan mogen personen van buitenaf bij uitzondering en met inachtneming van 1,5 meter afstand binnenkomen op locatie. Denk bijvoorbeeld aan workshop-trainers, de GGD-inspecteur en de fotograaf.
 • Pedagogisch medewerkers van verschillende groepen mogen weer samen in één ruimte komen, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Dit betekent dat er rond opening en sluiting groepen kunnen worden samengevoegd.
 • Zodra de mondkapjesplicht landelijk vervalt, hoeven ouders geen mondkapjes meer te dragen bij onze locaties.
 • Uitstapjes met kinderen van de dagopvang en de bso zijn weer mogelijk.

Meer info vindt u op de site van de Rijksoverheid: Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen noodopvang en compensatie (website Rijksoverheid)

Veelgestelde vragen over reizen en quarantaine (website Rijksoverheid)


Brieven aan onze ouder(s)/verzorger(s)

24 februari 2021 | tussenbericht, BSO/VSO nog gesloten

4 februari 2021 | update – KDV/PSL open, noodopvang BSO/VSO

2 februari 2021 | Kinderdagopvang 0-4 jaar open per 8 februari 2021

27 januari 2021 | Tussenbericht

6 januari 2020 | Update 6 januari

16 december 2020 | Vervolgbericht aan alle ouders/verzorgers van SKDH

15 december 2020 | Brief aan alle ouders/verzorgers van SKDH – sluiting kinderopvang 16 december 2020 tot 18 januari 2021