Kinderen staan op de brug

Beslisboom (versie 20 september)

Per 20 september gelden er nieuwe regels voor het bron- en contactonderzoek. Als een enkel kind uit een groep of klas corona heeft, hoeft niet iedereen uit die groep of klas automatisch in quarantaine. In specifieke situaties kan de GGD alsnog besluit dat er kinderen in quarantaine moeten. Deze regels gaan per 20 september 2021 in. De beslisboom is hierop aangepast.

 

  • Bij een enkele besmetting in een groep hoeft niet meer de hele groep in quarantaine.
  • Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep, kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep.
  • Het blijft van belang om ouders en medewerkers te informeren over de besmetting.
  • Medewerkers die immuun zijn hoeven bij een besmetting niet in quarantaine. Medewerkers die niet-immuun zijn gaan wel in quarantaine.
  • In bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop, kunnen adviezen op maat worden gegeven in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar van de huisgenoot.

Kinderen vaccineren?

In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Daarom staat in de beslisboom dat een kind ook immuun is als het volledig gevaccineerd is.
 

12+ beslisboom (per 25 september 2021)

Per 25 september is de 1,5 meter afstandsregel vervallen. De beslisboom voor kinderen boven de 12 jaar is daarop aangepast.

 
 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen noodopvang en compensatie (website Rijksoverheid)

Veelgestelde vragen over reizen en quarantaine (website Rijksoverheid)