Voorschoolse educatie header

Voorschoolse educatie

Heeft uw peuter extra ondersteuning nodig in de ontwikkeling van taalvaardigheid? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse educatie in de kinderopvang. Voorschoolse educatie stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel.

De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op een peuterspeel- en leergroep (voorheen: peuterspeelzaal) of op een kinderdagverblijf. Het consultatiebureau geeft kinderen die extra ondersteuning bij taal-spraakontwikkeling nodig hebben een zogenoemde VE-indicatie. Kinderen met een indicatie hebben recht op 16 uur VE per week.

Spelenderwijs

Op al onze locaties ontdekken kinderen al spelend zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan de thema’s die gebruikt worden in het VE-programma. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma Uk & Puk en met Startblokken.

Uk en Puk

Uk en Puk is een methode die de totale ontwikkeling van de kinderen van 0-4 jaar stimuleert met interactieve en betekenisvolle activiteiten.

Niet alleen de kinderen die extra ondersteuning bij taal kunnen gebruiken vinden hierin voldoende uitdaging. Maar ook voor de taalvaardige kinderen is het een aansprekende methode. Het laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociale communicatieve vaardigheden en woordenschat.

Bij deze methode speelt handpop Puk een rol. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen, of is verkouden. Puk biedt troost en is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Kinderen herkennen zich in Puk. Aan hem durven ze hun fantasieën, ideeën, gedachten en gevoelens te vertellen. Via Puk betrekken de pedagogisch medewerkers de kinderen bij een activiteit. Op die manier kunnen ze op een veilige en speelse manier een gesprek met de kinderen uitlokken. Uw kind zal u al snel vertellen over zijn belevenissen met Puk. Meer informatie over dit VE-programma vindt u op de pagina documenten en downloads. Ook op de site van uitgeverij Zwijsen leest u er meer over.

Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie Startblokken cirkel

Startblokken

Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken.

Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling zijn:

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Meer informatie over het VE-programma Startblokken vindt u op de pagina documenten en downloads.

VE-locaties bij SKDH

We hebben een aantal locaties aangewezen als specifieke VE-locaties.
Voor de kinderdagverblijven zijn dit K’nijntje, KDV IKC Driemaster en De Zandstappers.
Bij de peuterspeel- en leergroepen zijn dit De Duinstampers, De Dijkklimmers, De Wadlopers, Koraaleiland, De Bonte Bijtjes, De Tovertuin, ’t Hummeltjeshonk, De Woelwaters, Het Waterkasteel, PSL Haven48, Holderdebolder, De Strandlopers, De Stormvogels, De Bibelebonseberg, De Keet de Appelgaard en De Keet ’t Veld.

Op de eigen webpagina van elke locatie vindt u het VE-programma waar zij mee werken.

Peuter aan het spelen met klei - SKDH Peuterspeel- en leergroep