Wennen en wenperiode

Kennismaken

Tijdens de wenperiode kunnen u en uw kind rustig de tijd nemen om kennis te maken met het kindercentrum. In deze periode wordt de basis gelegd voor de samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

Partner in opvoeding

Ouders kennen hun kind en zijn/haar ontwikkeling al vanaf de geboorte. Daarom zijn zij de belangrijkste partner van het kindercentrum. Ouders kunnen aan de pedagogisch medewerkers vertellen wat de voeding- en slaapgewoonten en persoonlijke rituelen zijn. Waar interesseert het kind zich thuis voor? Waarmee houdt hij/zij zich thuis graag bezig? Dit is waardevolle informatie voor pedagogisch medewerkers. Juist in de wenperiode helpt het om het nieuwe kind in de groep te begrijpen en te ondersteunen.

Verbinden leefwereld thuis en kindercentrum

Naast de informatie van ouders over hun kind aan de medewerker, kunnen ouders ook aan de medewerker vragen waar het kind de hele dag mee bezig geweest is en met wie het vaak speelt. Overleggen en afstemmen verbindt de leefwereld van thuis met de leefwereld op het kindercentrum. Dat geldt voor zowel ouders als kinderen. Kinderen en ouders veroveren zo een eigen plek in de stamgroep. Het proces van elkaar leren kennen, het vertrouwd raken met een bepaalde gang van zaken in de organisatie, weten waar je iets kunt vinden en opbergen; het zijn zaken die in de wenperiode aandacht krijgen. Door die aandacht weten ouders en kinderen dat ze welkom zijn en kan het wenproces soepel verlopen.

Evaluatie wennen en wenperiode

Na de eerste drie maanden wordt de wenperiode met ouders geëvalueerd. SKDH heeft een ‘wenprocedure’ beschreven waarin meer gedetailleerd op dit onderwerp wordt ingegaan. Wilt u meer weten? Vraag het uw pedagogisch medewerker.