Protocol kinderopvang per 26 juni 2021

jun 28, 2021 | Nieuws SKDH

Vanaf 26 juni 2021 geldt een nieuw Protocol Kinderopvang. Er is een aantal versoepelingen van toepassing. De belangrijkste zijn:

 • De cohortering of indeling in bubbels komt te vervallen.
 • De eis voor bso’s om een locatie-specifiek plan te hebben komt te vervallen.
 • De contactbeperkingen worden opgeheven.
 • Er is een uitzondering opgenomen in de thuisblijfregels. Voor kinderen, ouders of medewerkers/gastouders die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad (bevestigd door de GGD), zijn uitzonderingen opgenomen voor situaties waarin zij of hun huisgenoten klachten hebben.
 • Voor volwassenen en kinderen geldt dat zij bij quarantaine uit oranje/rood gebied na 5 dagen een test kunnen doen. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij na de 5e dag uit quarantaine.
 • Voor volwassenen geldt een quarantaineplicht bij thuiskomst uit een zeer hoogrisicogebied. Voor kinderen geldt ook voor terugkomst uit deze gebieden het dringende advies om in quarantaine te gaan.
 • Gebruik van mondneusmaskers is nog wel verplicht tijdens het vervoeren van kinderen.

Dit betekent binnen SKDH het volgende:

 • Ouders mogen tot nader bericht nog niet binnen op locatie komen, dus vanaf maandag mogen ouders hun kind nog niet binnen brengen/ophalen. Wel mogen een rondleiding, oudergesprekken en intake-gesprekken binnen georganiseerd worden, mits in een lege ruimte en op 1,5 meter.
 • Kinderen van alle groepen en leeftijden mogen weer samen buiten spelen.
 • Kan een activiteit niet buiten plaatsvinden, dan mogen personen van buitenaf bij uitzondering en met inachtneming van 1,5 meter afstand binnenkomen op locatie. Denk bijvoorbeeld aan workshop-trainers, de GGD-inspecteur en de fotograaf.
 • Pedagogisch medewerkers van verschillende groepen mogen weer samen in één ruimte komen, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Dit betekent dat er rond opening en sluiting groepen kunnen worden samengevoegd.
 • Zodra de mondkapjesplicht landelijk vervalt, hoeven ouders geen mondkapjes meer te dragen bij onze locaties.
 • Uitstapjes met kinderen van de dagopvang en de bso zijn weer mogelijk.

Meer info vindt u op de site van de Rijksoverheid: Corona en kinderopvang: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Overige berichten: