Samen spelen werkt

okt 11, 2017 | Nieuws SKDH

Maandagavond vond een VVE-Startblokken bijeenkomst plaats waaraan pedagogisch medewerkers van diverse kinderdagverblijven deelnamen. Vanaf het moment dat pedagogisch medewerkers hun VVE-certificaat hebben behaald, volgen ze elke 3 jaar een hercertificeringstraject. De thematische verdiepingsbijeenkomsten zijn onderdeel van dat traject en is een van de manieren waarop de pedagogisch medewerkers op de hoogte te blijven van de laatste inzichten.

Samen spelen werkt

Na een stuk theorie omtrent het stimuleren van taalontwikkeling werd er gereflecteerd aan de hand van beeldmateriaal. Centraal deze avond stond het aansluiten bij het spel van kinderen waardoor het spel verrijkt wordt. De PM’ers deelden de ervaring uit eigen praktijk dat meespelen ook echt een meerwaarde heeft. “Spelactiviteiten vormen het hart van Startblokken. In spel ontwikkelen kinderen zich optimaal. Spelactiviteiten geven de beste kansen op leer- en ontwikkelingsprocessen. Taal is geen vak apart maar een onderdeel van alle betekenisvolle activiteiten. Door zelf mee te spelen nemen we een rol aan en ontdekken we wat we al weten en wat we nog meer kunnen aanbieden“, licht VVE-trainer/coach Linda de Vries toe.

Op al onze kinderdagverblijven en peuterspeel- en leergroepen wordt gewerkt met methodes voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Wilt u eens ervaren hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan contact op voor een vrijblijvende rondleiding bij een peuterspeel- en leergroep of kinderdagverblijf bij u in de buurt.

Overige berichten: