Stichting Groeyers bundelt kennis en expertise binnen kind- en jeugdontwikkeling

jul 2, 2019 | Nieuws SKDH

Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) en Forte Kinderopvang zijn voornemens hun kennis van kind- en jeugdontwikkeling te bundelen in een nieuwe stichting, genaamd Groeyers. Stichting Groeyers heeft als doel om kennis, netwerken en ervaringen samen te brengen. Zo kunnen er nieuwe initiatieven en activiteiten ontplooid worden, die bijdragen aan alle aspecten in de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar.

De nieuwe stichting wordt een kennis-, ontwikkel-, en expertisecentrum, dat toegankelijk en vooral laagdrempelig is voor alle kinderen en jongeren buiten de grenzen van de kinderopvang. Door de krachtenbundeling in producten, diensten en activiteiten wil Groeyers bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden en eisen die de toekomstige maatschappij aan onze jeugd stelt. Ook stelt Groeyers zich ten doel om met haar dienstenaanbod ouders te ontzorgen en ondersteunen.

De bestuurders van beide kinderopvangorganisaties hebben dit initiatief genomen omdat zij de overtuiging hebben dat kinder- en jeugdontwikkeling verder reikt dan alleen kinderopvang. Door het bundelen van expertise van beide organisaties kan stichting Groeyers verder denken en doen dan het reguliere aanbod.

Joost Korver en Esther Zijl, bestuurders van Groeyers; “Als bestuurders van maatschappelijke kinderopvangorganisaties vinden wij het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat we met innovatie en gezamenlijke inzet, bestaande drempels kunnen overbruggen. Samen weet je nu eenmaal meer, kun je meer en bereik je meer. Die kennis en ervaring over kinderen en jongeren bundelen we straks in Groeyers”.

De nieuwe organisatie gaat kort na de zomer van start, waarnaast zowel SKDH als Forte Kinderopvang beide zelfstandig blijven bestaan.


Kinderopvang totaal

Vakblad Kinderopvang / Management Kinderopvang interviewde bestuurders Esther Zijl en Joost Korver.

>> Lees het artikel

Overige berichten: