Werkervaring teamleider

Teamleider Jacqueline

Na mijn studie HBO Pedagogiek en Midden Management ben ik in februari 2008 gestart bij SKDH als locatiemanager – de toenmalige benaming voor teamleider – van een aantal kinderdagverblijven en BSO-locaties in Den Helder, Julianadorp en op Texel. Als locatiemanager was ik verantwoordelijk voor het naleven van het pedagogische beleid, veiligheidsbeleid, personele inzet en het totale kwaliteitssysteem voor meerdere locaties. In die periode merkte ik dat binnen SKDH de uniformiteit wat betreft beleidsdocumenten verbeterd kon worden. Ik kreeg de kans om team pedagogiek te versterken als beleidsschrijver & implementatiebewaker in combinatie met het geven van trainingen en coaching. Dit heb ik ruim 11 jaar met veel plezier gedaan. Mede door de lockdown-periode vanwege corona, realiseerde ik mij dat ik behoefte had aan een nieuwe uitdaging met meer verdieping.

Nieuwe baan in de vertrouwde jas van SKDH

SKDH biedt mij kansen en uitdagingen

Op het moment dat ik de vacature las voor teamleider voor de locaties van Hollands Kroon wist ik dat dit een mooie stap voor mij zou zijn. Alle eerder opgedane ervaringen maken me nu een meer complete teamleider dan toen in ik 2008 van start ging als locatiemanager. Juist doordat het in Hollands Kroon is, voelt het als een nieuwe baan in de vertrouwde jas van SKDH. Na 13 jaar heb ik het nog steeds naar mijn zin bij SKDH. Een werkgever die mij kansen en uitdagingen biedt. Ik voel me betrokken bij alle lagen binnen de organisatie en ik zie het als uitdaging om bij medewerkers, kinderen en ouders de mate van betrokkenheid aan te boren of te vergroten. Ik geloof er sterk in dat we met zijn allen samen het verschil kunnen maken voor elk kind.

Samen het verschil maken voor elk kind

Denken in mogelijkheden

Op deze wijze kan ik nieuwe kant van mijzelf (her)ontdekken en alle ervaringen en ontwikkelde competenties neem ik mee in deze functie. Een van mijn locaties bevindt zich in een school en samen met de schoolbestuurder streven we er naar om een Integraal Kind Centrum te worden. De wil en de motivatie is er absoluut bij de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en de leidinggevenden maar de uitvoering om als een team te opereren is een weg met de nodige hobbels. Om dit pad goed te kunnen bewandelen moet je als teamleider kunnen denken in mogelijkheden waarbij je de grenzen van de wet en de CAO en de financiële consequenties niet uit het oog verliest.

De systeemontwikkeling binnen SKDH is doorgegaan waardoor we sinds kort een helder managementsysteem tot onze beschikking hebben. Op elk moment heb ik inzicht in hoe mijn locaties ervoor staan wat betreft bezetting, personele inzet, ziekteverzuim en financiën. Dit helpt om de juiste keuzes te maken.

Veelzijdig en interessant

Communicatie en samenwerkingspartners

Daarnaast is communicatie belangrijk; enerzijds goed kunnen luisteren naar medewerkers en ouders, anderzijds duidelijkheid kunnen geven waarom iets niet kan. Ik laat graag anderen (medewerkers en kinderen) groeien en bloeien. Als teamleider werk je samen met samenwerkingspartners zoals schoolbestuurders, leerkrachten, inspecteurs van de GGD, gemeenteambtenaren en bijvoorbeeld bibliotheekmedewerkers. Dit maakt het werk veelzijdig en interessant.

Ondersteuning door assistent-teamleider

Op elke locatie heb ik een assistent teamleider en zij hebben een belangrijke rol. Zij nemen veel uitvoerend locatiespecifiek werk over, kennen alle kinderen en ouders kunnen bij hen terecht met vragen. Ze voeden mij met zaken die spelen op de werkvloer die we dan samen kunnen oppakken en aanpakken.

Betrokken medewerkers

Als teamleider is het van belang om alles van de Wet kinderopvang te weten omdat er veel regels zijn. Samen met de teams zorg ik dat alles op orde is. Met alles bedoel ik beleidsdocumenten zoals het locatiespecifiek werkplan, het veiligheidsbeleid maar ook de vaste-gezichtenregeling en de beroepskracht-kindratio (BKR). Mijn rol is met name het stellen van de randvoorwaarden en zorgen dat alle medewerkers zich betrokken voelen bij het werk op de groep. Een team van gemotiveerde medewerkers heeft een positieve uitwerking op het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Daar doen we het tenslotte allemaal voor!