Valentijn: de dag van de liefde!

Blog Pedagogiek

Liefde is een gevoel waarbij we al snel aan romantiek denken. Kinderen ervaren dit anders, liefde ervaren zij in veel verschillende sociale relaties en op veel verschillende manieren.

Vanaf de dag dat kinderen geboren worden komen zij in aanraking met liefde. In hun eerste jaren leggen zij contacten met veel mensen uit verschillende gebieden in hun leven; ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes, pedagogisch medewerkers, juffen en meesters. Het kind zal in een korte tijd veel verschillende soorten liefde ervaren.

Verschillende soorten liefde

Het is belangrijk te weten en begrijpen dat ze elk op een verschillende manier invloed hebben op het kind. De verschillende soorten liefde geven verschillende ervaringen en hebben invloed op diverse ontwikkelingsgebieden.

Zelfliefde

 1. Hou van jezelf
 2. Weet wat je waard bent
 3. Heb vertrouwen
 4. Erken je behoeften
 5. Vier je prestaties
 6. Omring jezelf met mensen die je steunen

Familieliefde

 1. Diepe emotionele band
 2. Constant en stabiel
 3. Verbetert de kwaliteit van je leven
 4. Heeft invloed op de toekomstige uiting van liefde van kinderen
 5. Familiale liefde is niet beperkt tot gezinsleden

Vriendschappelijk

 1. Gevoelens van genegenheid zonder romantische interesse
 2. Vaak gebaseerd op gedeelde interesses, waarden en meningen
 3. Leert vertrouwen, respect en loyaliteit
 4. Een goede vriendschap is in evenwicht

Romantische liefde

 1. Anders voor kinderen en volwassenen
 2. Minder gepassioneerd maar meer idyllischer
 3. Bijvoorbeeld een schoolverliefdheid
 4. Delen van woorden van waardering door een kaartje of tekening
 5. Kan worden uitgedrukt door knuffels en handjes vasthouden

Onzelfzuchtige liefde

Hier wordt gemeenschapsliefde bedoeld, deze liefde is attent en gebaseerd op vriendelijkheid. Onzelfzuchtige liefde houdt in dat kinderen houden van de gemeenschap waarin ze leven of van iemand anders, ongeacht de omstandigheden. Onzelfzuchtige liefde verkleint dat kans dat kinderen bang zijn of haar hebben voor iets of iemand die anders is, waardoor de toekomstige wereld een meer acceptabele plek wordt.

 1. Onzelfzuchtige liefde of gemeenschapsliefde denk aan; liefdadigheidswerk en ondersteuning van sociale doelen
 2. Leert empathie, mededogen en ruimdenkendheid
 3. Leer anderen te accepteren, te begrijpen en te helpen
 4. Concentreer je op geven en niet ontvangen
 5. Uitgedrukt door willekeurige daden van vriendelijkheid

Liefde leidt tot positieve gevoelens, liefdevol contact in een zeer vroeg stadium van het leven komt de emotionele ontwikkeling ten goede.

♥Wees lief voor elkaar♥

Liefs team Pedagogiek

https://www.youtube.com/watch?v=zIZ8l5XeQ3k

 

Ondertekening Team Pedagogiek