Vervolgbericht – scholen en kinderopvang weer (gedeeltelijk) open vanaf 11 mei

apr 23, 2020 | Nieuws SKDH

Uit overleggen met ondermeer schoolbesturen, de gemeentes waar wij zijn gevestigd en de brancheverenigingen is nu meer duidelijkheid over de (gedeeltelijke) openstelling van basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden, voor zover de informatie nu bekend is.


Kinderdagverblijf (= inclusief peuterspeel- en leergroepen) en gastouderopvang

De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat vanaf 11 mei volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen.

Scholen en bso
De aangepaste wijze waarmee de scholen opengaan, houdt in dat leerlingen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school krijgen, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk.

Bso volgt het regime van de basisschool: hoe werkt dat met contractdagen?
Basisscholen gaan met hele schooldagen werken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat scholen op een dag wisselen van groepen kinderen, omdat hierdoor onnodig veel contactmomenten en vervoersbewegingen ontstaan. Dat is tegen het advies van het RIVM in, die juist hamert op het zoveel mogelijk beperken van contactmomenten en vervoersbewegingen.
Voor de Bso betekent dit het volgende. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de Bso voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de bso gaan maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de bso. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de bso bovenop de uren die in het contract van de ouders is opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag). Ouders blijven voorlopig gecompenseerd voor de kinderopvang, zie verder hieronder.

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt.
Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.
Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen.

Compensatieregeling voor eigen bijdrage ouders loopt door voor alle opvangsoorten
Het kabinet heeft dinsdag aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. De branchepartijen zijn in gesprek met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door houders te laten vervallen. Informatie volgt.

Tussenschoolse opvang
De TSO wordt verzorgd door scholen en niet door kinderopvang vanwege het belangrijkste uitgangspunt dat contactmomenten en vervoersbewegingen zoveel mogelijk beperkt worden.

Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft, ook na 11 mei
De noodopvang blijft, ook voor ouders die geen contract met de kinderopvang hebben, in stand na 11 mei. Het ontlasten van de zorg en bij ons de Marine, blijft hierbij een belangrijk doel. De coördinatie daarvan blijft in handen van de gemeente. Wel zal de noodopvang vanaf 11 mei voor de cruciale beroepen waar het gaat om de uren buiten reguliere openingstijden (dit betreft dus avondopenstelling, nachtopvang en opvang op zaterdagen, zon- en feestdagen) gewoon doorlopen. De gemeenten ontvangen hiervoor van het de overheid een bijdrage. Het blijft dus heel belangrijk goed te registreren op de locaties!!

Gezondheidsrisico’s beperkt
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Het blijft belangrijk om de hygiënemaatregelen te hanteren, voor jezelf en voor de kinderen. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden!
Momenteel ontwikkelen de branchepartijen en het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang. Informatie volgt.

Overige berichten: