Samenwerking met ouders

Partners in de opvoeding.

Een kindercentrum is een plek waar je andere mensen ontmoet. Mensen met verschillende motieven om kinderen daar te brengen. Maar ook mensen met andere manieren van communiceren, een andere opvoedstijl en een andere gezinssamenstelling. Al die sociale- en etnische achtergronden bepalen de eigenheid van elk gezin en van elk kind.

Wij willen als organisatie bewust een inspirerend voorbeeld zijn voor een humane, democratische samenleving. In een dergelijke organisatie voelt elke betrokkene zich gezien, veilig en welkom. Onze medewerkers zijn er in hun contacten met ouders en kinderen op gericht mogelijkheden te scheppen voor een democratische gezindheid en solidariteit.

Binnen SKDH heerst dan ook een open aanspreekcultuur. Dit vindt u terug in: