Wennen en wenperiode

De eerste keer naar een kindercentrum gaan kan voor ouders én kinderen een spannende gebeurtenis zijn. SKDH kiest daarom voor een wenperiode.

Kennismaken

Tijdens de wenperiode kunnen u en uw kind rustig de tijd nemen om kennis te maken met het kindercentrum. In deze periode wordt de basis gelegd voor de samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

Partner in opvoeding

Ouders zijn de belangrijkste partner van het kindercentrum want ouders kennen hun kind en zijn/haar ontwikkeling al vanaf de geboorte. Zij kunnen aan de pedagogisch medewerkers vertellen wat de voeding- en slaapgewoonten en persoonlijke rituelen zijn. Pedagogisch medewerkers willen ook graag weten waarvoor het kind zich thuis interesseert en waarmee het zich thuis graag bezighoudt. Juist in de wenperiode helpt deze informatie van ouders de pedagogisch medewerker het nieuwe kind in de groep te begrijpen en te ondersteunen.

Verbinden leefwereld thuis en kindercentrum

Naast de informatie van ouders over hun kind aan de medewerker, kunnen ouders ook aan de medewerker vragen waar het kind de hele dag mee bezig geweest is en met wie het vaak speelt. Overleggen en afstemmen verbindt de leefwereld van thuis met de leefwereld op het kindercentrum voor zowel ouders als kinderen. Kinderen en ouders veroveren zo een eigen plek in de stamgroep. Het proces van elkaar leren kennen, het vertrouwd raken met een bepaalde gang van zaken in de organisatie, weten waar je iets kunt vinden en opbergen; het zijn zaken die in de wenperiode aandacht krijgen. Door die aandacht weten ouders en kinderen dat ze welkom zijn en kan het wenproces soepel verlopen. Na de eerste drie maanden wordt de wenperiode met ouders geëvalueerd. SKDH heeft een ‘wenprocedure’ beschreven waarin meer gedetailleerd op dit onderwerp wordt ingegaan. Wilt u meer weten? Vraag het uw pedagogisch medewerker.