Muziek in kinderopvang bij SKDH

Van muziek word je vrolijk en blij. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier én het is ook nog eens goed voor hun ontwikkeling.

In samenwerking met ‘Hallo Muziek’ organiseert SKDH vier verschillende muzikale activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Muzieklocaties

Op de volgende locaties worden de muzieklessen gegeven; peuterspeel- en leergroep De Dijkstappers, kinderdagverblijf De Driemaster en kinderdagverblijf Wiele Wiele Stap.

De muzieklessen worden gegeven door vakdocenten. Wat gaan de kinderen ervaren? Wat gaan ze leren? En hoe helpt dat in hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van hun vaardigheden? Scroll naar beneden (onder het filmpje) om het programma te bekijken.

Muziek is…plezier!

Met muziek werken de kinderen spelenderwijs aan hun ontwikkeling. Plezier in samen muziek maken staat voorop. Dat het kinderen vrolijk maakt, is wel duidelijk in onderstaand filmpje.

Muziek voor kinderen van 0 tot 2 jaar

Als een kind ter wereld komt, komt het ter wereld met een groot talent voor muziek. Uit onderzoek blijkt dat alle kinderen dit talent bezitten. Kinderen gebruiken dit talent om taal en rekenkundig inzicht te krijgen. In een omgeving met veel muzikale prikkels ontwikkelen kinderen beter hun taal en rekenkundige vaardigheden. Daarom zal bij de locaties van SKDH speciaal voor dit doel geselecteerde en gecomponeerde muziek gedurende de dag op de achtergrond en soms op de voorgrond voor het kind hoorbaar zijn. Ook zullen de pedagogisch medewerkers voor en met de kinderen muziek maken die speciaal voor deze leeftijd is geselecteerd en gecomponeerd. Zo kunnen de kinderen zich beter ontwikkelen en bovenal geeft het ze veel plezier.

Hallo Muziek voor kinderen van 2 tot 4

Kinderen van 2 tot 4 hebben een heel groot lerend vermogen. Vooral op het gebied van vaardigheden zoals motoriek en het ontwikkelen van een innerlijke belevingswereld . Dit laatste is voor later van groot belang voor het verkrijgen van ruimtelijk en wiskundig inzicht.

Daarom wordt bij SKDH bij kinderen van 2 tot 4 al een begin gemaakt met het aanleren van muzikale vaardigheden zoals luisteren, zingen, bewegen op de maat en ritme, reageren op emoties in de muziek en het spelen met muziek. Hierbij wordt het innerlijk oor (het vermogen om muziek in het hoofd te kunnen horen) enorm gestimuleerd. Het kind wordt hiermee voorbereid voor de muzieklessen vanaf 4 jaar. De lessen gaan spelenderwijs. Spelen is een heel belangrijk element in de ontwikkeling van het kind. Het is de basis voor de latere ontwikkeling.

Hallo Muziek voor kinderen vanaf 4 tot 12

Dit muziekprogramma is gesplitst in 2 delen. Muziek voor kinderen van 4 tot 7 en muziek voor kinderen van 8 tot 12. In dit programma leren de kinderen alle muzikale vaardigheden die belangrijk zijn voor het muziek maken. Zowel voor het zingen als voor het leren bespelen van een instrument. De kinderen leren zuiver zingen, handzingen (zingen met behulp van handgebaren) het uitvoeren en herkennen van ritme en maat, notenlezen en benoemen van de noten (solmiseren), het herkennen van toonladders en toonsoorten, bewegen op muziek, dirigeren, componeren en improviseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een klein instrumentarium van slagwerkinstrumentjes en klankstaven. Dit is de voorbereiding voor het maken van instrumentale muziek.

Hallo Muziek Instrumentaal voor kinderen van 8 tot 12

Creativiteit is een nieuwe basisvaardigheid in de nieuwe maatschappij zoals rekenen en taal de basisvaardigheden van onze huidige (‘de oude’) maatschappij zijn. Uit onderzoek blijkt dat het zelf maken van muziek (bij voorkeur op instrumenten) de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen enorm stimuleert. Daarom biedt SKDH de mogelijkheid aan om de kinderen muziek te leren maken met een instrument.

Muziek bestaat uit 3 elementen: melodie, ritme en samenklank. Daarom zullen de kinderen kennismaken met diverse instrumenten:

  • Melodie-instrumenten, dit zijn strijk- en blaasinstrumenten
  • Samenklank-instrumenten zoals gitaar en keyboard
  • Ritme-instrumenten, dit is melodisch en ritmisch slagwerk

In de beginfase zal er bij SKDH gestart worden met viool (melodie) en gitaar (samenklank). Later zullen er ook andere instrumenten volgen. Deze lessen maken gebruik van de muzikale basis die de kinderen in de zanglessen hebben aangeleerd. Bij het aanleren van een instrument wordt ook de grote en fijne motoriek (de verschillende spiergroepen, vooral van de armen handen, vingers en gezicht) bij de kinderen verder verbeterd.

Bij de instrumentale lessen wordt gewerkt aan het leren lezen van noten, het uitvoeren van muziek vanuit notatie, samenspelen, het uitvoeren van ritmes en maatsoorten, het luisteren naar elkaar, improviseren, componeren en dirigeren met instrumenten. En vooral: Het plezier in het maken van muziek!