Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden

Wat is het verschil tussen oppassen en kinderopvang?
Van oppassen is sprake als ouders hun kind incidenteel toevertrouwen aan familie, vrienden of kennissen, al dan niet tegen een vergoeding. Kinderopvang is structurele opvang voor kinderen tijdens werktijd of na schooltijd, waarbij betaald wordt opgevangen. Kinderopvang wordt professioneel georganiseerd en vindt plaats in kindercentra en buitenschoolse opvanglocaties. De financiering komt deels van het Rijk, deels van de werkgevers en deels van de ouders zelf. Een voorwaarde hierbij is dat de kinderen ingeschreven zijn bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie.
Wat is gastouderopvang?
Gastouderopvang is een flexibele vorm van professionele kinderopvang. Deze vorm van opvang is vooral geschikt voor ouders met een wisselend werkrooster. Daarnaast vinden niet alle ouders het prettig om hun kind naar een kindercentrum te brengen en willen ze liever dat hun kind thuis of bij de gastouder wordt opgevangen. Een gastouder mag maximaal vier kinderen onder zijn of haar hoede nemen. De ouders van het kind bepalen zelf wie ze als gastouder willen inhuren en op welke voorwaarden, bijvoorbeeld thuis/bij gastouder, welke uren en welke dagen. Het gastouderbureau zorgt voor het koppelen van ouders en gastouders en biedt ondersteuning aan zowel gastouders als vraagouders. Op de website van ons gastouderbureau vindt u meer informatie: www.gobnh.nl
Kan iedereen zomaar gastouder worden?
Nee. Er worden eisen gesteld aan de opvoedkundige kwaliteiten van gastouders en aan de hygiëne. Een gastouder moet een “Verklaring omtrent gedrag” inleveren, een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, in het bezit zijn van een EHBO-diploma en meewerken aan het pedagogisch beleidsplan. Voor aanvullende voorwaarden en/of meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van het gastouderbureau. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via  (0223) 614 202. Meer informatie over onze gastouderopvang vindt u op www.gobnh.nl
Welke soorten opvang kan ik bij jullie afnemen?

SKDH beheert kinderdagverblijven, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvangcentra, peuterspeel- en leergroepen en een gastouderbureau. Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang en vakantieopvang.

De opvangcentra zijn geregistreerd bij de gemeente Den Helder en bieden opvang aan kinderen van 0 jaar tot het voortgezet onderwijs. De kindercentra liggen verspreid over Den Helder en Julianadorp.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind kosteloos aanmelden zodra u weet dat u opvang nodig heeft in de toekomst. Ongeveer 3 maanden voor de definitieve plaatsing ontvangt u van ons een aanbod voor een plaatsing en na uw toestemming zenden wij u een plaatsingsovereenkomst. Wanneer u de overeenkomst getekend terugstuurt dan is de plaatsing definitief en voor u gereserveerd.
Is er ook een wachtlijst?
Wij werken met een aanmeldingslijst om alle nieuwe aanmeldingen te verwerken. Meestal hangt het van een aantal factoren af of er een aanmeldingslijst is voor de plaatsing van uw kind. Deze factoren zijn onder andere de leeftijd van uw kind en de dagdelen of de combinatie van dagdelen die u wilt afnemen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een plaatsing op dinsdag mogelijk is, maar niet in combinatie met de donderdag. In dat geval komt u op de aanmeldingslijst voor deze combinatie van dagdelen voor een bepaalde locatie
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
U kunt uw kind inschrijven bij ons, door het invullen van een aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier vindt u hier, maar ook bij elke locatie die u via de locatiezoeker kunt vinden. U kunt het formulier online invullen en verzenden. Wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing via telefoonnummer (0223) 614 202. Zij zijn het best te bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur.
Moet ik een plaatsingovereenkomst opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?

Nee, als uw kind vier wordt eindigt het contract van de plaatsing op het kinderdagverblijf of de peuterspeel- en leergroep automatisch op de dag na de vierde verjaardag van uw kind. U kunt, indien u dat wenst ook nog de opvang verlengen nadat uw kind 4 jaar is geworden. Neemt u hiervoor tijdig contact op met planning en plaatsing.

Indien u gebruik maakt van gastouderopvang wordt de plaatsing niet automatisch beëindigd als uw kind vier wordt. Bij gastouderopvang geldt de opzegtermijn van 1 maand zoals genoemd in de overeenkomst tussen gastouderbureau en ouders/verzorgers tot bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang. En de overeenkomst van opdracht tussen gastouder en ouders/verzorgers.

Hoe verloopt de wenprocedure?
Meer informatie over wennen en de wenperiode vindt u in het menu “Voor Ouders”
Ik wil mijn contract wijzigen en/of uitbreiden, kan dat?

Ja, mits er plaats is op de locatie voor de door u aangevraagde wijziging en/of uitbreiding. Wilt u een wijziging of uitbreiden doorgeven, dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing via telefoonnummer (0223) 614 202. Zij zijn het best te bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur . Natuurlijk kunt u hen ook een mail sturen via info@kinderopvangdenhelder.nl

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand. U kunt per dag opzeggen. Het opzeggen van een plaatsing moet altijd schriftelijk gebeuren. U kunt hiervoor het online afmeldformulier gebruiken. U ontvangt binnen 14 dagen de bevestiging van opzegging. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, eindigt de plaatsing automatisch op de dag na zijn 4e verjaardag. U kunt, indien u dat wenst ook nog de opvang verlengen nadat uw kind 4 jaar is geworden. Neemt u hiervoor tijdig contact op met planning en plaatsing.

Op deze manier kunt u bijvoorbeeld als uw kind geplaatst is in de kinderdagopvang een vakantieperiode overbruggen. In principe kunt u uw kind plaatsen in de kinderdagopvang tot uw kind leerplichtig is (6 jaar wordt).

Kan er van de opzegtermijn worden afgeweken?
De opzegtermijn staat vast en daar tekent u voor op het plaatsingscontract. De opzegtermijn is niet flexibel.
Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Krijgt het kind automatisch een plaats op de BSO?
Uw kind heeft een plaatsingscontract voor de dagopvang bij één van onze kindercentra. Dit contract eindigt als uw kind 4 jaar is geworden. Voor de Buitenschoolse opvang (BSO) moet u uw kind apart inschrijven. Dit kunt u al doen als uw kind 3 jaar is. Uw kind komt dan op de aanmeldingslijst voor de door u aangegeven BSO-locatie. Zodra er een plaats beschikbaar is op deze BSO-locatie, nemen de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing contact met u op  en ontvangt u een plaatsingscontract voor de BSO.
Moet ik een tweede kind opnieuw inschrijven?
Ja, u moet een tweede of volgend kind altijd apart inschrijven. Ieder kind krijgt bij een plaatsing ook een apart plaatsingscontract. U kunt een tweede of volgend kind ook weer online inschrijven via het aanmeldingsformulier op onze website.
Is het mogelijk om incidenteel een dag(deel) te ruilen?

Ja, dat kan in overleg met de pedagogisch medewerkers van de locatie.

Kan ik mijn kind ook een extra dag(deel) brengen?
Ja, zolang de groepsgrootte en –samenstelling dit toelaat kunt u tegen betaling één of meerdere extra dagdelen bij ons afnemen. U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij de afdeling “Planning en Plaatsing” via telefoonnummer (0223) 614 202. Zij zijn het best te bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur. Het gaat om het formulier “Aanvraag extra dagdelen”. Deze formulieren zijn ook te verkrijgen op de locatie van uw kind.
Wat kost kinderopvang?

De kosten van kinderopvang zijn te onderscheiden in bruto kosten en netto kosten:

  • Bruto kosten zijn de kosten die u aan de kinderopvangorganisatie betaalt voor de opvang
  • Netto kosten zijn de bruto kosten minus de kinderopvangtoeslag die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl

Hoeveel dagdelen moet ik afnemen?
Voor kinderdagopvang (KDV) en onze peuterspeel- en leergroepen (PSL) geldt een minimale afname van twee dagdelen per week. Voor buitenschoolse opvang moet u minimaal 1 dagdeel per week afnemen. Bij kinderdagverblijf De Duinstruiners adviseren wij om minimaal 4 dagdelen af te nemen in verband met het pedagogisch beleid Sporen van Reggio Emilia.
Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor kinderopvang (kinderopvangtoeslag)?

U komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding of een re-integratietraject volgen. Daarnaast moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u terecht op www.toeslagen.nl. Deze website is een onderdeel van de website van de Belastingdienst.

Hoe moet ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?
U kunt de kinderopvangtoeslag direct aanvragen op www.toeslagen.nl of u kunt bellen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Natuurlijk kunnen onze medewerkers u ook helpen met de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. U kunt hiervoor een afspraak maken met één van onze medewerkers van de financiële afdeling. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0223) 614 202 op maandag t/m donderdag van 08.15 tot 16.45 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Betaalt mijn werkgever ook mee aan de kinderopvang?
Ja, uw werkgever draagt een percentage van de loonsom af aan de Belastingdienst en betaalt op die manier mee aan uw kinderopvang.
Ik ben werkloos geworden, moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Wat ben ik netto kwijt aan opvangkosten?

Als u wilt weten wat u iedere maand netto kwijt bent voor kinderopvang, dan kunt u het beste een offerte aanvragen bij de afdeling Planning & Plaatsing voor de dagdelen die u wenst. Hebt u al een offerte ontvangen, dan kunt u op www.toeslagen.nl uw eigen bijdrage uitrekenen.

Wilt u een indicatie van de kosten bij verschillende inkomensgroepen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van het Centraal Bureau, telefoon (0223) 614 202. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.15 tot 16.45 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Hebben jullie horizontale en/of verticale groepen?
Ja, wij werken op de meeste locaties met horizontale groepen (0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar) en verticale groepen (0 tot 4 jaar). Bij de informatie over de betreffende locatie op onze website vindt u gegevens over de groepen op die locatie. Daarnaast kunt u contact opnemen met de afdeling “Planning en Plaatsing” via telefoonnummer (0223) 614 202. Zij zijn het best te bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur .
Kan ik een keertje komen kijken op één van de locaties?
Natuurlijk kunt u een keertje komen kijken op één van onze kinderdagverblijven, peuterspeel- en leergroepen of BSO-locaties. U kunt hiervoor een afspraak maken via de locatiemanager of de adjunct van de locatie die u wilt bezoeken. Telefoonnummers van de locaties vindt u bij de contactgegevens van de betreffende locatie.
Op welke dagen zijn jullie gesloten (sluitingsdagen)?

Alle ouders krijgen jaarlijks een overzicht met de sluitingsdagen. De peuterspeel- en leergroepen zijn gesloten op nationale feestdagen en op de studiedag voor medewerkers.  

Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kind gevolgd?
De pedagogisch medewerkers van de locatie observeren en signaleren de gehele dag. Zij maken aantekeningen hiervan in het persoonlijke dagboekje van uw kind of vertellen hierover tijdens een haal- of brengmoment. Daarnaast hebt u 1 keer per jaar een oudergesprek, waarin de ontwikkelingen van uw kind uitgebreid aan bod komen. U kunt ook natuurlijk ook zelf een oudergesprek aanvragen als u niet wilt wachten op het jaarlijkse gesprek.
Hoe wordt inhoud gegeven aan opvoeding en pedagogiek?
Op onze groepen wordt gewerkt volgens het pedagogische beleid van  SKDH. Medewerkers van onze Stichting krijgen gedurende het hele jaar ondersteuning en scholing in het pedagogische beleid, pedagogisch handelen en – bewustwording. Daarnaast kunnen zij terecht bij de pedagogen van onze Stichting en hebben zij de mogelijkheid om aanvullende cursussen of opleidingen te volgen. Op de jaarlijkse Studiedag van SKDH wordt veel aandacht besteed aan pedagogiek en opvoeding.
Wordt er aandacht besteed aan de deskundigheid en kennis van medewerkers?
Ja zeker! Wij besteden erg veel aandacht aan de ontwikkeling van de deskundigheid en vaardigheden van onze medewerkers. Onze groei in professionaliteit kwam onder andere tot uitdrukking in de introductie van inwerkprogramma’s en het stappenplan pedagogisch handelen. Daarnaast maakt een groot deel van onze medewerkers gebruik van onze scholingsmogelijkheden. Elk jaar  vernieuwen wij ons scholingsaanbod  en verspreiden dit onder alle medewerkers.
Hoe weet ik of het veilig is op de locaties?
Om zorg te dragen voor een optimale veiligheid van uw kind en onze medewerker, hebben wij een actuele risico-inventarisatie met bijbehorend plan van aanpak. De veiligheid van uw kind staat onder toezicht van de GGD (Gewestelijke Gezondheidsdienst Kop van Noord-Holland) en voor onze medewerkers door de ARBO –dienst / -inspectie. Veel preventieve maatregelen zijn beschreven in het calamiteitenplan en lopen als een rode draad door het kwaliteitshandboek. Veiligheid is een regelmatig terugkomend onderwerp in het werkoverleg en de teamvergaderingen op de locaties. Onze Stichting is HKZ gecertificeerd. In ons beleid hebben wij ook ons veiligheidsbeleid vastgelegd. Medewerkers werken volgens deze protocollen. Daarnaast krijgen wij regelmatig controles van de GGD. Op de locaties wordt rekening gehouden met de doelgroep. Dit kunt u zien in de inrichting, aankleding en materialen. Onze medewerkers doen elk dag hun best om onveilige situaties te voorkomen, maar laten bovenal de kinderen ontdekken, leren, spelen en vriendjes maken.
Hoe is de dagindeling op een groep?

Kinderopvang:
Iedere groep kent zijn eigen dagindeling en structuur. Voor kinderen zijn er duidelijke afspraken en rituelen.  Er is in de ochtend en middag een vast  eet en drink moment en rond het middag uur wordt er een lunch aangeboden.  Er wordt rekening gehouden met actieve-  en rust momenten voor het kind.

Peuterspeel- en leergroep:
Globaal is de dagindeling op de verschillende peuterspeel- en leergroepen hetzelfde. Er zijn duidelijke afspraken en rituelen. Elk dagdeel heeft een vast eet-  en drinkmoment. Daarnaast wordt spelen afgewisseld met groepsactiviteiten. Hierin wordt gestreefd naar een goede balans.

Mijn kind is ziek. Mag het dan wel naar de opvang?
Binnen de kinderopvang geldt de regel, dat zieke kinderen de opvangcentra niet kunnen bezoeken. Dit doen wij omdat de opvang daar niet (voldoende) toe is uitgerust, maar ook om infectiegevaar zoveel mogelijk te vermijden. Wij gaan er vanuit dat kinderen, wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, thuis het beste op hun gemak zijn.

Mocht uw kind door ziekte, vakantie of een andere reden niet aanwezig zijn, laat ons dat dan weten. Bij kinderziekten is het extra belangrijk, dat wij dit (snel) te horen krijgen, zodat wij andere ouders kunnen inlichten. Wij hanteren een ziektebeleid waarin wij aangeven wanneer uw kind beter thuis kan blijven en wanneer het wel naar het kindercentrum of de peuterspeel- en leergroep mag komen. Ons ziektebeleid vindt u in het menu Organisatie/Publicaties en documenten

Wat moet ik meenemen op de eerste dag?
In het intakegesprek krijgt u een informatiemap met alle informatie over de opvang, dagindeling en andere praktische zaken. In deze map vindt u ook informatie over de dingen u kunt meenemen voor uw kind als het naar één van onze locaties gaat.
Welke activiteiten ondernemen jullie?

Binnen alle soorten opvang die wij bieden is ruimte voor activiteiten en uitstapjes met de groepen. De activiteiten zijn afgestemd op de belevingswereld van uw kind.

Daarnaast  bieden wij naschoolse activiteiten aan op de BSO. Er wordt gewerkt met thema’s. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.