Week tegen het pesten

Blog Pedagogiek

Iedereen hoort erbij!

Dat is wat we kinderen mee willen geven. Bij een groep willen horen, is een basisbehoefte van ieder mens(enkind). Op de groepen van SKDH hebben de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol hierin. Een positief en open groepsklimaat is waar je als pedagogisch medewerker voor gaat. Een groep waarin ieder kind het gevoel heeft er te mogen zijn. Een plek waar kinderen voelen en ervaren dat zij onderdeel zijn van de groep, goed zijn zoals ze zijn en ruimte hebben om te ontdekken, ervaren en te experimenteren. Deze basis van je fijn en veilig voelen heeft ieder kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De afgelopen weken hebben we hier extra aandacht aan besteed, in het kader van de Week Tegen Pesten. We hebben ingezoomd op positieve interacties tussen kinderen op de groep en ingezet op activiteiten die het groepsgevoel positief versterken. Op onze social media komen deze week een aantal activiteiten voorbij die op de locaties zijn gedaan binnen dit thema. Je kunt de activiteiten herkennen aan de titel ‘Buitengesloten? Uitgesloten!

Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden en het aangaan van vriendschappen. Hierover lees je ook in ons blog naar aanleiding van de Dag van de Vriendschap. Kinderen zijn van nature sociale wezens [1] en iemand gaat niet zomaar pesten [2]. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar de ontwikkelingsfase van kinderen. Bij baby’s, dreumesen en peuters zijn de hersenen volop in ontwikkeling [3] en zij doen een ander kind dan ook niet bewust pijn. Ook daarna hebben kinderen ons soms nodig om zich bepaalde regels, waarden en normen te herinneren en bij bepaalde emoties op een sociaal gewenste manier te reageren.

Mooi hierin is wat wij kunnen doen (naast wat al genoemd staat in de artikelen waar naar verwezen wordt):

  • Sociaal voorbeeldgedrag geven, onder andere door zelf uit te dragen dat iedereen erbij hoort en anderen niet buiten te sluiten of te pesten;
  • Regels en normen geduldig te herhalen op het moment dat kinderen dat nodig hebben;
  • Positief met elkaar omgaan en samen plezier hebben;
  • Als je iets niet fijn vindt, dit rustig en duidelijk aangeven, bijvoorbeeld: “Ik voel me verdrietig als jullie elkaar pijn doen”;
  • Feedforward geven (= zeggen wat je wel graag wil), bijvoorbeeld: “Ik word er blij van als jullie elkaar helpen bij het opruimen”;
  • Kinderen helpen hun emoties te uiten. Dit kan door een alternatief te bieden “Je kunt wel in de kussens stompen” en ook door (buiten of op muziek) flink in beweging te zijn, even lekker te schreeuwen of hard te zingen, in een gesprekje, te kleien (of andere creatieve expressie), enz. enz. Net wat past bij dit kind.

Door al deze dingen helpen we kinderen om op een fijne manier met elkaar om te gaan, betrokken te zijn bij elkaar en samen te zorgen voor

Buitengesloten? Uitgesloten!

[1] https://kiind.nl/van-nature-goed/

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/12/anatomie-van-de-pestkop/

[3] Minireeks deel 2: De hersenontwikkeling bij peuters en kleuters – KIDDO.net

Ondertekening Team Pedagogiek