4YoungTalent en SKDH samen verder

mei 8, 2018 | Nieuws SKDH

4YoungTalent (4YT) en Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) gaan samen verder. 4YT wordt omgevormd tot stichting waarmee beide maatschappelijke organisaties zijn zonder winstoogmerk. De belangrijkste reden voor samenwerking is de realisatie van een doorgaande ontwikkelingslijn voor jongens en meiden van 0 tot 18 jaar.

Talentontwikkeling voor en door jongeren

Vanuit haar vestigingen in Julianadorp, Den Helder en Schagen verzorgt 4YT sinds 2013 studiebegeleiding in combinatie met talentontwikkeling voor jongeren van 10 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland. Het motto hierbij is ‘Voor en door jongeren’. 4YT biedt, met hoogopgeleide jongeren, alle jongeren een kans in deze regio. Zij worden geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en bij het maken van connectie met het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied en het ‘talent-denken’ dat leidend is voor 4YT, passen precies bij de wens die SKDH heeft om optimale kansen te creëren voor jongens en meiden van 0 tot 18 jaar in de Noordkop.

Unieke wisselwerking

4YT blijft als zelfstandige stichting binnen SKDH op eigen benen staan maar opereert niet op eigen houtje. De dochterorganisatie van SKDH, zal in de zomervakantie van 2019 jongens en meiden gaan begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast wordt HBO-coaching en pedagogische werkbegeleiding opgepakt in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Zo ontstaat een mooie wisselwerking tussen de dienstverlening van SKDH en 4YT. Een wisselwerking die uniek is in deze regio en misschien wel in heel Nederland. Innovatie en sociale betrokkenheid staan bij ons bovenaan!

Vakantieschool

De ‘vakantieschool’ stimuleert jongens en meiden om hun talenten te ontdekken. Naast praktische zaken als ‘leren leren’ en ‘bijspijkeren’, komt de focus voor een belangrijk deel te liggen bij de ontwikkeling van ‘21st century skills’. Dit zijn vaardigheden als ICT-gebruik, creativiteit, ondernemerschap, kritisch en probleemoplossend denken. Belangrijke vaardigheden om (in de toekomst) succesvol te zijn in een steeds veranderende en complexer wordende maatschappij. Hierbij zoeken we de samenwerking met ouders, het onderwijs, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. We zijn ervan overtuigd dat alleen door samen op te trekken kwaliteit kan worden geleverd.

 

Directeur-bestuurder SKDH Joost Korver en directeur 4YoungTalent (4YT) Esther Scholten bij de vestiging van 4YT in Julianadorp.

Overige berichten: