de Boefjesboet
  • In basisschool Schoter Duijn
  • sterk in oudercontact
  • warme overdracht met de school
  • VVE actief

Adres

Heiligharn 125
1785 SZ Den Helder
Telefoon: (0223) 63 10 05
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag 08:30 – 12:30 uur
Vrijdag gesloten.

Peuterspeel- en leergroep de Duinstampers heeft een plek binnen Basisschool Schoter Duijn. Ook Kinderdagverblijf de Duijnrakkers is hier gevestigd. In een warme sfeer en veilige omgeving kan uw kind spelen, leren en vriendjes maken, ter voorbereiding op het basisonderwijs. Samen met de basisschool wordt vormgegeven aan de ‘doorgaande lijn’. Regelmatig worden samen activiteiten ondernomen.

VVE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma Uk & Puk. Dit is onderdeel van het totaalprogramma Puk & Ko dat speciaal is bestemd voor peutergroepen. Uk & Puk brengt onze peuters die vaardigheden bij die een goede start op de basisschool mogelijk maken.

Bekijk hier het GGD rapport PSL de Duinstampers

Wijziging LRK nummer
Met de invoering van de wet IKK (Innovatie en kwaliteit kinderopvang) zijn de peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven vanaf 2016 geharmoniseerd. In 2019 heeft de gemeente ons verzocht om de peuterspeeel- en leergroepen die op eenzelfde adres als een kinderdagopvang zijn gevestigd, onder te brengen onder hetzelfde LRK-nr. en naam van het kinderdagverblijf. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd bij de belastingdienst. De inspecties die de GGD uitvoert zijn dan ook terug te vinden onder de naam en het LRK-nr van het kinderdagverblijf.

Het LRK nummer van PSL De Duinstampers is vanaf 1 april 2020 gelijk aan het nummer van Kinderdagverblijf De Duijnrakkers.

Peuterspeel- en leergroep de Duinstampers

Heiligharn 125
1785 SZ Den Helder
Telefoon: (0223) 63 10 05
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen.

Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van SKDH. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Wilt u ook meedoen?

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar Jacqueline Poiesz, via contactpersoonoc@sdkh.nl

Wilt u zich bij ons aanmelden of heeft u een vraag / opmerking? Vult u het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur

Neem contact met ons op

4 + 15 =