Eerste IKC Meerwerf – SKDH van start

sep 4, 2017 | Nieuws SKDH

De bestuurders van Meerwerf basisscholen en Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) hebben na zorgvuldige voorbereiding met school, personeel en ouders/verzorgers en medewerkers van SKDH afgelopen donderdag de overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) bij de Thorbecke School. Het IKC wordt gevormd met peuterspeel- en leergroep de Dijkstappers en buitenschoolse opvang de Diepzeeduikers, die in de Thorbeckeschool zijn gevestigd.

In een integraal kindcentrum wordt door alle medewerkers gewerkt aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar. Dit schooljaar zal gebruikt worden om thema’s met medewerkers te bespreken en het IKC verder vorm en inhoud te gaan geven.

Overige berichten: