Logo KDV de Tuimelaars
  • ruime locatie
  • baby-dreumesgroep en peutergroep
  • grote uitdagende tuin
  • sfeervolle locatie
  • nabij diverse basisscholen
Tuin kinderdagverblijf de Tuimelaars

Adres

Bankastraat 29
1782 TA Den Helder
Telefoon: (0223) 239 009
E-mail: info@skdh.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07.00 – 18.00 uur.

 

Beleeftuin
Het kindercentrum heeft een prachtige grote beleeftuin met onder andere een wilgenhut, een wilgentunnel, een natuurzandbak glijbaan, een groot speelplein en een basketbalveld. Voor de kleinere kinderen is er bij de groep een babytuin, deze is volledig afgesloten. In de voor- en achtertuin staan diverse fruitbomen. Er is een moestuin waar de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers diverse groenten kweken en ook lekker opeten.

Groepen
Op de Tuimelaars is een baby-dreumes groep en een peutergroep. De groepsruimtes worden ingericht met hoeken die passen bij de belevingswereld en de inbreng van de kinderen. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat er op dat moment speelt bij de kinderen in de groep.

Gezamenlijke activiteiten
Kinderdagverblijf de Tuimelaars is gevestigd in een uniek en sfeervol gebouw in de Indische Buurt. In hetzelfde pand vindt u ook buitenschoolse opvang de Schatkist en peuterspeel- en leergroep Holderdebolder. De opvanglocatie ligt vlak bij diverse basisscholen. Voor uitstapjes kunnen pedagogisch medewerkers met de kinderen bijvoorbeeld naar het Timorpark, dat op loopafstand ligt. Er worden regelmatig gezamenlijke activiteiten gedaan met de peuterspeel- en leergroep zoals het voorleesontbijt en de sinterklaasviering. De 3+ kinderen spelen regelmatig samen met de kinderen van de BSO en op deze manier is de overstap naar de BSO makkelijker voor de kinderen. 

Neem een kijkje bij de Tuimelaars met deze digitale rondleiding.

Startblokken
De Tuimelaars werkt met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Bekijk het GGD-rapport van kinderdagverblijf de Tuimelaars

Kinderdagverblijf de Tuimelaars

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit ouders van KDV de Tuimelaars, PSL Holderdebolder en BSO de Schatkist (deze locaties zijn gevestigd op één adres). De OC zit gemiddeld 3 keer per jaar bij elkaar om locatie zaken met elkaar door te spreken. Bent u ouder/verzorger op deze locatie en heeft u belangstelling om lid te worden van de oudercommissie? Laat het de pedagogisch medewerkers of de teamleider weten. U kunt ook contact opnemen met de oudercommissie via contactpersoonoc@skdh.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur