Experience Lab

Experience Lab

Het doel van het eerste Experience Lab is om 8 tot 18-jarigen op een vernieuwende manier te stimuleren in het ontwikkelen van de zogeheten ’21st century skills’. Het Experience Lab werkt met steeds wisselende thema’s zoals techniek en robotica.

Kinderdagverblijf SKDH Verzorger geeft kind de fles

Wisselende thema’s in het Experience Lab 

In het Experience Lab kunnen kinderen werken aan eigentijdse vaardigheden en hun talenten ontdekken. De 21st century skills zijn ‘skills’ die zij nodig hebben om nu en in de toekomst succesvol te zijn.

Het mobiel lab biedt steeds wisselende thema’s zoals bouw je eigen game, vloggen/nieuwe media, robots & programmeren maar ook kunst & muziek en activiteiten rondom maatschappelijke en sociale vaardigheden. 

Lab op locatie

Regelmatig komen er ook materialen naar de verschillende locaties onder de noemer Experience Labs. In 2019 en 2020 zijn op verschillende locaties online en offline sport/spel en (computer)techniek-activiteiten aangeboden. Uitdagend aanbod voor kinderen vanaf 8 jaar dat aansluit bij hun interesses en belevingswereld waaronder virtual reality, technisch lego, robots programmeren, Traxxas rc control, boogschieten, you.fo, basis werken met scratch, micro:bit, dash robot en ozobots.

 

Solderen op BSO SKDH

Letters en draadfiguren solderen

Ook solderen wordt als Experience Lab activiteit aangeboden op de locaties. Letters, hartjes en andere draadfiguren zijn doorgaans favoriet. Solderen is een precisiewerkje. De kinderen zijn dan ook heel geconcentreerd bezig, zoals ook blijkt uit dit nieuwsbericht naar aanleiding van de soldeeractiviteit op BSO de Zeepaardjes.