Nieuw kindcentrum De Keet in Nieuwe Niedorp

mrt 29, 2019 | Nieuws SKDH

Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) breidt de vestigingen van De Keet uit met een nieuw kindcentrum voor 0 t/m 12-jarigen in Nieuwe Niedorp. In het kindcentrum dat in boerderijstijl wordt opgetrokken, komt een kinderdagverblijf, peuterspeel- en leergroep en een buitenschoolse opvang. De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe pand aan de Meet zijn in volle gang. In de tweede week van april wordt de eerste paal geslagen en er wordt gekoerst op openstelling aan het begin van het schooljaar 2019/2020.

Buren

De nieuwe vestiging van De Keet, de kinderopvangorganisatie die sinds januari 2018 bij SKDH hoort, komt naast brede school de Oude Boomgaard. Kinderen die naar basisscholen de Mient of Sint Antonius gaan, zijn straks voor en na schooltijd van harte welkom op de BSO ‘bij de buren’, net als kinderen van de verderop gelegen basisschool De Snip. Ook voor ouders met zowel een kind in de basisschoolleeftijd als een 0-4 jarige voor wie zij professionele opvang willen, is de locatie van het nieuwe kindcentrum aantrekkelijk. “Dankzij de ligging naast de brede school, kunnen we deze ouders in praktisch opzicht al een stuk zorg uit handen nemen”, aldus Miriam van Asselen, regiomanager bij SKDH.

Groen, dans en bewegen

De landelijke omgeving leent zich ook uitstekend om veel aandacht aan natuurbeleving en duurzaamheid te besteden. Het plan is dan ook om moestuintjes aan te leggen en natuurlijk klim- en klautermateriaal te plaatsen zodat de kinderen ook buiten hun energie kwijt kunnen. Net als op De Keet aan de Langereis in Winkel en in Brede school Veldzicht in ’t Veld, zal voor peuters wekelijks een uurtje dans en bewegen worden georganiseerd in samenwerking met vakdocenten van cultuurpartner Triade.

Aanbod

Het verdere aanbod gaan we in de komende maanden vormgeven. Zodra contracten en tarieven definitief zijn, kunnen ouders/verzorgers een plekje op de nieuwe locatie reserveren voor hun kind(eren).

Overige berichten: