Weer starten met de opvang!

Blog Pedagogiek

We mogen weer starten met de opvang!
Fijn! Het dagelijks leven wordt weer een beetje ‘normaler’ en de kinderen mogen (gedeeltelijk) weer naar de opvang en school. De pedagogisch medewerkers hebben de kinderen gemist, en de kinderen de pedagogisch medewerkers en hun vriend(innet)jes vast ook.

Hoe is het met uw kind(eren) na acht weken afwezigheid? In de lengte zijn ze zeker gegroeid en zij hebben thuis allerlei nieuwe dingen geleerd. Het ontwikkelen en leren van uw kind hebben de pedagogisch medewerkers zeker ook gemist.

Er ontstond vaak een heel ander dagelijks ritme, ineens thuis met (een deel van) het gezin. U moest misschien de hele dag de zorg voor uw kind(eren) combineren met werken thuis. Het samen spelen van uw kinderen is fijn maar kan soms minder leuk zijn als zij elkaar in de weg zitten. Misschien is er ook andere opvang geweest, bijvoorbeeld een buurvrouw, familielid of vriendin van uw gezin. U en de kinderen hebben mogelijk angst en onrust, over Covid-19 gehad en meegekregen. Voor tips om hierover te praten met uw kind, lees de blog https://skdh.nl/hoe-praat-je-thuis-met-je-kinderen-over-corona/ Alle ervaringen in de afgelopen tijd hebben een indruk achtergelaten op de kinderen en zijn een deel van hun leven geworden.

Het veranderde dagelijks ritme
Veel kinderen zijn ondertussen helemaal gewend aan hun leven thuis, hun nieuwe ‘gewoon’. Ook voor de kinderen die de afgelopen tijd wel de opvang hebben bezocht, is de opvang in een kleine groep met andere groepsgenoten gewoon geworden. Alle kinderen zullen, net als wij, moeten wennen aan de weer nieuwe situatie op de opvang.

Wist u dat het minimaal 21 dagen duurt om te wennen aan een nieuwe gewoonte of situatie? Als het gaat om grote veranderingen, kun je zelfs uitgaan van maanden. (bron: https://timemanagement.nl/nieuwe-gewoonte-aanleren/) Voor ons is dit een belangrijk gegeven, zodat we de kinderen en onszelf, de tijd geven en hen samen met de pedagogisch medewerkers helpen om de herstart op de opvang zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Doordat er af en toe contact is geweest tussen kinderen en pedagogisch medewerkers, is er een stukje herkenning in stand gebleven, een mooie start! Wat kunnen we verder doen? Een aantal tips, waarbij de samenwerking tussen u en de pedagogisch medewerkers belangrijk is:

Thuis kunt u uw kind voorbereiden op de start van de opvang door bijvoorbeeld samen foto’s van de opvang, pedagogisch medewerkers en andere kinderen te bekijken en samen over de opvang te praten. U kunt uw kind vertellen wanneer hij/zij weer naar de opvang gaat en welke pedagogisch medewerkers (en andere kinderen) er die dag zijn. Vertel ook wat u zelf die dag gaat doen en wanneer u uw kind weer komt ophalen.

Voor de eerste opvang dag van uw kind kunt u de dingen die u te binnen schoten bij het lezen van bovenstaand stukje meegeven aan de pedagogisch medewerker of nog liever even op papier zetten.

Geef alle informatie over uw kind zo veel mogelijk digitaal/ telefonisch door, vooraf en na een opvangdag, dit zorgt ervoor dat jullie je tijdens de haal- en brengmomenten samen volledig op het kind kunnen richten. U communiceert met uw jonge kind, bijvoorbeeld: “Ik breng je bij … (naam opvanglocatie) en geef je aan … (naam pm), hij/ zij gaat vandaag voor jou zorgen. Ik haal je vanmiddag weer op.” De pedagogisch medewerker communiceert ook met uw kind en benoemt daarbij bijvoorbeeld: “Ja, ik zorg vandaag voor je. … (naam collega) is er ook.” De pedagogisch medewerkers leggen (het favoriete) speelgoed voor uw kind klaar om mee te spelen. Voor oudere kinderen is het fijn als zij weten welke pedagogisch medewerkers en andere kinderen er die dag zullen zijn. Vaste rituelen bij het brengen en halen, hebben nu extra waarde. Deze manier van samenwerken met de pedagogisch medewerkers en de gedeelde liefdevolle zorg voor de kinderen, helpen om de herstart van de opvang voor uw kind zo makkelijk en prettig mogelijk te maken! Wanneer u uw kind ontspannen naar de opvang brengt, geeft dit uw kind een veilig gevoel.

Als u vragen of zorgen heeft over de terugkeer van uw kind naar de opvang, kunt u deze bespreken met de pedagogisch medewerkers (mentor van uw kind). Wanneer meer ondersteuning gewenst is, kan deze aan u en uw kind vanuit SKDH geboden worden.

Wij wensen de kinderen, u en de pedagogisch medewerkers een mooie herstart van de opvang toe, waarin de kinderen weer kunnen genieten van het spelen en ontwikkelen met elkaar en de aandacht die zij van de pedagogisch medewerkers krijgen!

Hartelijke groet,

Ondertekening Team Pedagogiek