Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

jul 18, 2017 | Nieuws SKDH

Op 30 mei is de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) definitief aangenomen. Met deze wet wil het Ministerie van Sociale Zaken de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Ter voorbereiding op de aangekondigde veranderingen, heeft een afvaardiging van het management team van SKDH de regionale informatiebijeenkomst in Leeuwarden bijgewoond.

In de wet IKK staan de pedagogische doelen van de kinderopvang en aanpassing van de wet Kinderopvang, zoals de beroepskracht-kind ratio voor baby’s en de BSO, permanente coaching voor pedagogisch medewerkers en eisen rondom stabiliteit. Op dit moment staat vast dat de maatregelen die de wet IKK voorschrijft stapsgewijs worden doorgevoerd. Meer over dit onderwerp leest u op de website www.veranderingenkinderopvang.nl

Overige berichten: